Næringspark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
En næringspark i Santa Barbara County

En næringspark er et område regulert til næringsformål, der flere bedrifter holder til.

Bedriftene kan utnytte samlokaliseringen med felles støttefunksjoner slik som kantine og verksted eller investering i infrastruktur som ellers ikke hadde vært mulig. Et eksempel på dette er byggingen av Risavika Gas Centre og infrastrukturen rundt dette i Energiparken i Sola kommune.[1]

Bedriftene drar også gjerne nytte av hverandre ved samlokaliseringen ved samarbeid eller salg av varer og tjenester til hverandre.

Stiftelse[rediger | rediger kilde]

Det er ikke uvanlig at næringsparker oppstår som følge av omorganisering eller nedleggelse av en større bedrift der deler av bedriften fisjoneres ut i småselskaper. Eksempler på dette er Elkem Aluminium Mosjøen som på 1990-tallet outsourcet og rasjonaliserte driften med det resultat at antall arbeidsplasser i bedriften ble redusert fra 1 200 i 1990 til 400 i 2005. Dette avfødte Mosjøen Næringspark med 35 bedrifter som selger nå outsourcede varer og tjenester inn mot Elkem, men som står på flere ben ved at det også har andre kunder lokalt og nasjonalt.[2]

Lignende situasjoner finner man i nevnte Energiparken med bakgrunn i et tidligere Shell-raffineri og i næringsparker startet opp i samarbeid med Norsk Hydro industri og næringsparker.[3] Disse utnytter typisk ledige lokaler, infrastruktur og kompetanse ved aluminiumsverk med redusert produksjon.

Spesielt i forbindelse med kompetansen som en større hjørnesteinsbedrift etterlater seg, brukar man gjerne teorien om næringsklynger. F.eks etablering av en næringsklynge med tema biomasse etter nedbemanning i Norske Skog Follum.[4]

Næringsparker kan også være et kommunalt virkemiddel for oppstart av nye næringsvirksomhet. Dette gjenspegles for eksempel i Mosjøen Næringspark som har kommunen som medeier og tilrettelegging og støtte av nye bedrifter i sine vedtekter.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]