Næringsklynge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Næringsklynge er en betegnelse på en klynge av bedrifter innen samme næring som kan realisere stordriftsfordeler gjennom positive eksternaliteter. Samlet og individuell produktivitet kan dermed økes ved at bedrifter i klyngen bidrar til kostnadsbesparelser eller foretar investeringer som kommer andre i næringsklyngen til gode. Begrepet ble popularisert av Michael Porter i boken The Competitive Advantage of Nations fra 1990.

Næringsklynger i Norge[rediger | rediger kilde]

To nasjonale klyngestudier[1] ble gjennomført i Norge i løpet 1990-tallet. Et Konkurransedyktig Norge ble publisert i 1992 ved SNF/NHH[2] og Et Verdiskapende Norge i 2001 ved Handelshøyskolen BI. Et hovedtrekk ved disse studiene var at den norske næringsstrukturen var stabil over tid. I begge studier oppfylte tre næringer kravene om komplett næringsklynge; olje- og gassnæringen, maritim næring og sjømatnæring.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ [1] Arkivert 8. februar 2011 hos Wayback Machine.
  2. ^ SNF og NHH