Mikrofossil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forskjellige typer marine mikrofossiler, fra øvert til venstre: Diatom, muslingkreps, radiolar, spikel fra en svamp, nok en radiolar, to foraminiferer og en kokkolitt

Mikrofossiler er fossile rester av levende organismer som er så små at man må bruke lupe eller mikroskop for å studere dem skikkelig. Slike fossiler kan representere hele organismer, eller små deler av større organismer.[1]

Bruk av mikrofossiler i stratigrafi[rediger | rediger kilde]

Slike små fossiler kan være svært vanlige og brukes i biostratigrafi. Bergarten kritt slik som de hvite klippene ved Dover består nesten utelukkende av skall fra mikroorganismer.[2] Mikrofossiler er derfor en viktig del av stratigrafisk forskning. Hvilke typer mikrofossiler man finner i et berglag er med på både å bestemme de økologiske forholdene der laget ble dannet, og å tidfeste når den ble dannet. Fordi evolusjon ofte går fort hos små organismer, vil stretegrafisk datering ofte kunne gi svært nøyaktige relative svar. Selv om vi i dag har mulighet til å bestemme noen bergrter med absolutt datering, er strategrafisk datering forsatt den vanligste måten å datere berglag på.[3]

Forskjellige typer mikrofossiler[rediger | rediger kilde]

Det finnes mange biologiske grupper som danner mikrofossiler, fra bakterier og andre encellede organismer til dyr og planter. I mirkopaleontologien er det vanlig å gruppere fossilene etter om de avgir mirealske eller organisme fossiler, fordi det kreves forskjellige metoder for å løse dem ut av materien (stein eller leire) de forekommer i.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Dolven, J.K. (5. februar 2009). «Mikrofossiler». Fakta om naturen. Naturhistorisk museum i Oslo. Besøkt 7. november 2015. 
  2. ^ Harris, C.S. «Chalk facts». Geology Shop. 
  3. ^ Yadav, P.R. (2009). Understanding Palaeontology. New Delhi: Discovery Publishing Pvt.Ltd. s. 72. ISBN 978-8183564779. Besøkt 7. november 2015. 
  4. ^ Armstrong, H. & Brasier, M. (2005). «Microfossils, what are they?». Mikrofossils (2. utg.). Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05279-1. Besøkt 7. november 2015.