Meldungen aus dem Reich

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Meldungen aus dem Reich var de hemmelige innenrikspolitiske situasjonsrapporter som ble forberedt av Sicherheitsdienst des Reichsführers SS i Det tredje rike under andre verdenskrig. De innhentet fra krigsutbruddet i 1939 og juli 1944 stemningsrapporter fra den tyske bebolkning, og gjorde dem tilgjengelig for en engere krets av høyere naszonalsosialistiske funksjonærer og embedsbærere.

Formål[rediger | rediger kilde]

Rapportene hadde som forløpertjenester «Jahreslagebericht für 1938» og «Berichte zur innenpolitischen Lage» av 1939; sener eble det utarbeidet «SD-Berichte zu Inlandsfragen» som frem til mars 1945 ble utarbeidet av forskjellige tjenestesteder. I utvidet forstand ble alt dette kalt «Meldungen aus dem Reich». Det mål som ble uttrykt var å «i stedet for en offentlig kritikk av statsledelsen kunne sette ledelsen i stand til å nli kjent med og ta hensyn til de oppfatninger som rørte seg i folket». .[1]

Innholdet i stemningsrapprtene var ikke utslag av en seriøs opinionsforskning, men snarere en refleks av den til enhver tid gjeldende propagandalinje.[2]

Informasjoninnhentelse[rediger | rediger kilde]

I 13 overavsnitt («Oberabschnitt») var det egne SD-førere som samlet sammen opplysninger fra informanter; i faglige spørsmål støttet de seg til de meninger som verserte blant embedsmenn,dommere, lærere, medisinere og vitenskapsfolk. I Oberabschnitt Koblenz hadde man for eksempel 15 SD-medarbeidere, 40 informanter og 24 fagfolk i arbeide med prosjektet. Medarbeider var også med på Kraft durch Freude-reiser. Man bestrebet seg på representativitet hva gjalbt stemningsbildet, men det er åpenbart at de akademiske segmenter var overrespresentert.

Fra 1938 mottok SD-Hauptamt – senere omgjort til Amt III innen Reichssicherheitshauptamt under Otto Ohlendorf – månedlig rapporter fra de 13 overavsbnitt og dammenfattet disse i månedsrapporter. For 1938 ble det også laget en årsrapport. Fra krigsutbruddet ble disse «Berichte zur innenpolitischen Lage» fra og med 8. desember 1939 med tittelen «Meldungen aus dem Reich» utsendt to til tre ganger i uken.

Omfang og innhold[rediger | rediger kilde]

Frem til slutten av mai 1943 ble det utarbeidet 387 «Meldungen aus dem Reich». De omfattet i snitt 18 til 20 sider og hadde til å begynne med fem temakretser: Allgemeine Stimmung und Lage (almen stemning og situasjon) , Gegner (motstandere), Kulturelle Gebiete (kulturområdet), Recht und Verwaltung (rett og forvaltning) og Wirtschaft (økonomi). I 1940 tilkom avsnittet Volkstum und Volksgesundheit hinzu.

Hyppig kom det rapporter også om andre spørsmål, som for eksempel «Tausch- und Schleichhandel» (bytte- og smughandel), «Stimmung der polnischen Zivilarbeiter» (stemningen blant polske sivilarbeidere) eller «Gestaltung der Tagespresse» (dagspressens innrettelse).

Fra juni 1943 fulgte «SD-Berichte zu Inlandsfragen», hvorav det er bevart 229 for ettertiden. Alle disse har informasjoner under ett eller flere emnefelt, som nå kan identifiseres ut fra forskjellig fargepapir.

Mottakerkrets[rediger | rediger kilde]

Opplaget og den nøyaktige mottakerkrets er ikke kjent. Men det fremgår av andre kilder at i det minste Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Ernst Kaltenbrunner, Martin Bormann, Hans Heinrich Lammers og riksministeriene for finansene og rettspleien, og NSDAPs skattmester, var blant dem. Joseph Goebbels og Alfred Rosenberg nevner «Meldungen aus dem Reich» flere ganger i sine dagbøker. Sannsynligvis har alle 18 Reichsleiter i NSDAP mottatt meldingene. Dagministerier og høye embedsmenn mottok formodentlig bare utdrag.

I følge Ohlendorf skal Adolf Hitler blare ha lest noen av de senere rapportene.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sitat fra Otto Ohlendorf, fra: Meldungen aus dem Reich 1938–1945…, Bd. 1, Herrsching 1984, ISBN 3-88199-158-1, s. 11.
  2. ^ Hans Mommsen: Der Holocaust und die Deutschen. I: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 56(2008),s. 846.
  3. ^ Meldungen aus dem Reich – Auswahl. s. 30.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Meldungen aus dem Reich 1938 – 1945. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS, hrsg. von Heinz Boberach, Bd. 1 – 17, Herrsching 1984, ISBN 3-88199-158-1 / umfangreiche Einführung in Band 1.
  • Meldungen aus dem Reich. Auswahl. Hrsg. von Heinz Boberach. dtv 477 München 1968.
  • Heinz Boberach: Überwachungs- und Stimmungsberichte als Quellen für die Einstellung der deutschen Bevölkerung zur Judenverfolgung, I: Ursula Büttner: Die Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten Reich. Überarb. Neuaufl. Frankfurt/M 2003, ISBN 3-596-15896-6.