Hopp til innhold

Medieansvarsloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Medieansvarsloven er en dansk lov fra 1991 som fastslår hvem som i mediene har det strafferettslige og erstatningsrettslige ansvar for innholdet av mediet (kapittel 3 og 4).

Kapittel 5 omhandler presseetikk; bekjentgjørelsen av loven fastslår i § 34 at «Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik;» og i annet ledd at «Klager over overtrædelse af stk. 1 kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet».

Loven fastsetter i kapittel 6 § 36 regler om imøtegåelsesrett: «Anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge

Kapittel 7 fastlegger reglene omkring Pressenævnet, og kapittel 7 som omhandler straffebestemmelser legger en strafferamme for overtredelser med bot eller fengsel inntil fire måneder.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata