Bekjentgjørelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En bekjentgjørelse (tysk: Urkunde) har igjennom tiden hatt mange former: En runesten, stele eller en gravsten kan sies å bekjentgjøre noe. Et opprop på et ting var i århundrer en anerkjent måte. Martin Luthers oppslag på en kirkedør i 1517 var en bekjentgjørelse med vide konsekvenser. En vektersang var også en bekjentgjørelse.

Offentlig bekjentgjørelse er oftest forutsetningen for at en rettsakt får gyldighet, enten det skjer i Lovtidende, Statstidende eller «i de på egnen alminnelig utbredte dagblader og ukeaviser».

En bekjentgjørelse er også betegnelse for en administrativ forskrift utstedt av en forvaltningsmyndighet, oftest et departement. En bekjentgjørelse inneholder regler som er bindende både for borgerne og for myndighetene. En bekjentgjørelse utstedes med hjemmel i lov.