Maldiskusjon:Infoboks akademiker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Jeg ser at denne malen er en kopi av den engelske tilsvarende malen. Det er sikkert praktisk at det går an å kopiere engelske infobokser, men jeg vil gjerne lage en ny mal basert på Infoboks biografi som brukes ellers på no.wp (dels fordi denne malen ikke er så godt tilpasset norske forhold, dels fordi den er for bred). Så jeg kommer til å legge innholdet i denne malen til Mal:Infoboks akademiker engelsk Wikipedia etterpå (malen er bare brukt i to artikler). Bare til orientering hvis noen lurer på hva jeg holder på med. GVU 29. apr 2009 kl. 15:25 (CEST)

Grunnleggende og utvidet versjon[rediger kilde]

Jeg har lagt inn en grunnleggende versjon i tillegg til versjonen med alle parametrene som er tatt med, fordi noen av parametrene ikke er relevante i alle tilfeller. Det er f.eks. tilfelle når det gjelder "utmerkelser", "studenter" og "kjent for" (som ikke alltid er mulig å oppsummere på noen meningsfull måte i en slik mal). Dette er for at folk ikke skal forsøke å fylle inn noe i disse parametrene uten at det er nødvendig.

Jeg har utelatt noen parametre som er brukt på engelsk helt, det gjelder f.eks. "etnisitet", "religion", "bosted" som jeg synes er lite relevant (vi har allerede nasjonalitet og fødested og dødssted). Det samme gjelder "akademisk veileder", dette er ikke nødvendigvis så entydig etter norske forhold og det er mindre vekt på det. "Påvirket av" og "påvirket" vil bli veldig synsepreget, og jeg tror det er bedre å skrive om evt. påvirkning i brødteksten der dette er relevant (ofte er det ikke det) med gode kilder. GVU 29. apr 2009 kl. 17:21 (CEST)

Parameterdokumentasjonen[rediger kilde]

På tross av blokkeringen har jeg lagt inn igjen dokumentasjonen (siden det ikke var stridens kjerne) og representerte en klar forbedring til malen). Profoss (diskusjon) 23. nov 2011 kl. 12:53 (CET)

Titler[rediger kilde]

- bare en liten ting: Honorifiserte titler er på vei ut i Norge, etter at det ble allment kjent at eksempelvis professortittel i ett fag ikke nødvendigvis ga kompetanse på andre felter. (I mange debatter kan tittelen faktisk være en hemsko.) Dessuten er det vel et godt råd til å begynne med at en holder seg på kjente og oppgåtte stier, slik at en er etablert som vettugt menneske før en starter revolusjonær virksomhet. --Bjørn som tegner 22. nov 2011 kl. 20:14 (CET)
Hei! Takk for mange gode bidrag! Jeg tilbakestilte dog introduksjonen av honorære titler ved navn i infoboksen for akademiker, fordi dette brukes lite og dessuten er vanskelig å få til over tid å vedlikeholde når mange (ikke-kyndige) skal praktisere et lite brukt regime... Lykke til videre! Mvh, Bjoertvedt 23. nov 2011 kl. 00:20 (CET)
Hvor har du det fra at titler "brukes lite" og "er på vei ut i Norge"? Parameteret i infoboksen for akademikere er ment for akademiske titler (som professor) som er i vanlig bruk i akademiske sammenhenger og som slett ikke "er på vei ut i Norge"(!). At parameteret hadde navnet honoric skyldes bare at det ble kopiert inn fra en mal på engelsk Wikipedia, i en norskspråklig sammenheng er det ikke snakk om "honorære" titler i første rekke men om titler som angir kompetansenivå (slik som professor dr. med.). Det er et valgfritt parameter og trenger ikke noe vedlikehold, man kan bruke det eller la være. Det er absolutt en fordel å få presentert titlene en akademiker har på en oversiktlig måte, og som skiller ut en akademiker fra mannen i gaten. Malen er selvsagt også brukt for mange utelandske akademikere (ikke bare norske) som har bestemte titler som det er naturlig å ha med i infoboksen.
At "professortittel i ett fag ikke nødvendigvis ga kompetanse på andre felter" sier seg selv og jeg ser ikke hva dette har med spørsmålet om professortitler skal fremgå av malen å gjøre eller ikke. Janinavictorien 23. nov 2011 kl. 12:02 (CET)
Hei. Jeg kommer nå til å tilbakestille malen til Bjørtveds versjon og semibeskytte malen. Diskusjon og forslag til evt.endringer av malen kan gjøres på malens diskusjonsside. Mvh.Dette usignerte innlegget ble skrevet av Anne-Sophie Ofrim (diskusjon · bidrag) 23. nov 2011 kl. 12:43‎ (Husk å signere dine innlegg!)
(red.kollisjon): Behovet for å skille ut en akademiker fra «mannen i gata» har jeg litt vanskelig å se, og høres litt fremmedartet ut for meg. Poenget er vel at det blir litt rotete, og i tillegg unødvendig, slik det kommer fram heri for eksempel i artikkelen om Per Fugelli. Vi er jo vanligvis ikke så tittelglade her i Norge, kanskje bortsett fra i nettopp akademia, og slik pålesset tittelbruk kan virke litt pussig og ufrivillig komisk utenfor akademia. En annen ting er at det er litt uheldig å endre på slike infobokser helt på egenhånd og etter eget forgodtbefinnende, uten noen forutgående diskusjon på malens diskusjonsside. Særlig når det som her kommer negative reaksjoner. PaulVIF 23. nov 2011 kl. 12:45 (CET)

Kopiert fra Brukerdiskusjon:Janinavictorien for å samle diskusjonen på ett stedDanmichaelo 23. nov 2011 kl. 15:23 (CET)

Jeg kan ikke skjønne hvorfor noen mener man skal nekte andre brukere å bruke de valgfrie parametrene for titler i de artiklene det er naturlig. Dette er standard parametre kopiert inn fra engelsk Wikipedias sentrale infoboksmal for personer (Template:Infobox person), og er valgfrie akkurat som de andre parametrene. At "vi er jo vanligvis ikke så tittelglade her i Norge" er ikke noe godt argument for å ikke ha disse valgfrie parametrene i malen. For det første er det feil at man ikke bruker titler i akademia for det gjør man, og for det andre er ikke malen en mal bare for nordmenn men like mye en mal for briter og andre som kan ha titler av typen FBA, QC osv. som det er naturlig å sette inn etter britisk skikk i malen. Når malen allerede inneholder akademiske grader er det ingen grunn til ikke å ha med titler på det høyere nivået av typen professor eller for britiske akademikere andre høye titler slik som FBA o.l.

Jeg foreslår at tittel-foran og tittel-etter, som helt vanlige valgfrie parametre brukt på engelsk Wikipedia, settes inn igjen i malen. Janinavictorien 23. nov 2011 kl. 13:30 (CET)

Utfra prinsippet om at Wikipedia skal ha et nøytralt – og globalt – perspektiv, kan jeg se behovet for å ta dette med uavh. av hva vi bruker her i Norge, ihvertfall for utenlandske akademikere. Men er det egentlig nødvendig å ha dette med i infoboksen? Det gjør teksten unødvendig lang, og jeg ser ikke helt hva det tilfører. Normalt fremgår det uansett nokså klart, både gjennom andre infoboksfeltet og artikkelen selv, at en person er «professor» og «dr. med» uten at dette trenger å stå foran navnet. Ellers kan jeg faktisk ikke huske å ha sett titler foran navn i infobokser på engelsk WP heller, men kanskje dette er mer brukt innenfor fagområder utenfor mitt interessefelt :) Britiske titler kan fint tas med i ingressen, som her, men trenger det å stå i infoboksen også? – Danmichaelo 23. nov 2011 kl. 16:02 (CET)
Men i følge stilmanualen brukes ikke post nominals, heller ikke i teksten. PaulVIF 23. nov 2011 kl. 16:19 (CET)
Det stemmer, postnominals bør ikke brukes i brødteksten rett etter navnet slik man gjør på engelsk fordi det er unaturlig i en norskspråklig sammenheng. Derimot er det ingen ting i veien for å ha dette oppgitt i malene. Hvis man er f.eks. FBA (Fellow of the British Academy) e.l. er det en stor æresbevisning og noe som normalt oppgis når personen omtales. Derfor er det fint om det kan stå under navnet i malen som det her er snakk om (altså ikke etter navnet i brødteksten). Jeg kan i alle fall ikke se hvorfor det skulle være problematisk å ha en teknisk mulighet også her for å legge inn disse titlene i maler i artikler hvor det fremstår som naturlig. Det er oversiktlig og informativt og oppgir vesentlig informasjon om personen det gjelder (mer vesentlig enn mye annen informasjon som nå tar mye plass i malen, f.eks. hvem som tilfeldigvis tok et bildet for Wikipedia av personen, vi har jo heller ikke lister over tekst-bidragsytere til artikkelen i malen). Janinavictorien 23. nov 2011 kl. 16:27 (CET)
Det viktigste er at infoboksene er nettopp det, informative. Men blir disse for pålesset med informasjon, særlig informasjon som kommer fram flere steder (som professor, dr. med.-eksemplet), virker infoboksene mot sin hensikt. Byline for foto er noe annerledes, når det er knyttet til lisens (bildene er ofte ikke «tatt for Wikipedia» ...) for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. I infoboksen er det nettopp en egen linje for utmerkelser som fyller det plausible informasjonsbehovet. Poenget er at vi i biografier opererer bare med vedkommendes navn som den sentrale identifikasjonen. At det i tillegg for noen (som meg) virker som utrolig gammeldags å bruke disse titlene som identifikasjonsmarkør, har egentlig ikke noe med saken å gjøre, men preger sikkert oppfatningen. Uansett, siden navnet er både biografiens og vår sentrale identifikasjon, er det bare dette som hører hjemme i overskriften i en infoboks. Det blir rotete med mange andre informasjoner om personen der, og det er ikke viktig. Det som er viktig, kan komme som egne poster i boksen. Vi må huske at vi skriver for alle og enhver, og slik kanskje uforståelig (og kanskje uinteressant) tilleggsinformasjon gjør oversikten dårligere. Vi alle har i våre dager et navn, og det er vår identifikasjon, ikke andre attributter som blir lagt til navnet i noen sammenhenger. Særlig forstyrrende blir det når personer er leksikale av flere årsaker, som for eksempel Ole Jacob Bangstad. Vi kunne tilsvarende i Mal:Infoboks militær person hatt vedkommendes høyeste grad som en del av navnet, noe som er vanlig for disse i noen sammenhenger. Men Bangstad var ikke bare general, men også president (i Norges idrettsforbund). PaulVIF 23. nov 2011 kl. 16:57 (CET)
Det er normalt å bruke militære grader om (særlig høye) militærpersoner også når de opptrer i ikke-militære sammenhenger, så det ville vært helt uproblematisk og faktisk mer oversiktlig om generalsgraden hadde stått høyere opp i stedet for at man må lete gjennom en liste med masse annen informasjon for å se noe så vesentlig. Janinavictorien 23. nov 2011 kl. 17:09 (CET)
Poenget mitt er at det ikke var general Bangstad som var president i Idrettsforbundet. At han var general, var ikke årsaken til at han var idrettspresident (som om en sikkert kan si at det var en del av hans kvalifikasjoner). PaulVIF 24. nov 2011 kl. 10:17 (CET)
Og poenget mitt er at general (eller professor for den del) er en formell tittel som man har uavhengig av hvilken sammenheng man opptrer i, og at det dessuten er helt vanlig at offiserer tituleres med sin offiserstittel når de involverer seg i frivillighet/veldedig arbeid/sportsorganisasjoner (uansett kan jeg ikke se at en fremheving av graden impliserer at han "var general som idrettspresident"). Hvis infoboks militærperson står øverst er det fordi vedkommende først og fremst er militærperson, og hvis infoboks akademiker står øverst så er det fordi vedkommende først og fremst er akademiker. Derfor er det naturlig å ha grad/tittel e.l. skilt ut på en synlig måte i tilknytning til navnet slik at man får øye på det uten å måtte lete. Hvorfor skal denne malen være annerledes enn maler på engelsk Wikipedia? Janinavictorien 24. nov 2011 kl. 10:38 (CET)
Vi sitter vel egentlig her med et «information overdose»-problem. I ingressen skal det helst stå i kortform hva en kan lese i bredden lengre nede. Infoboksen står til høyre for ingressen og inneholder stort sett samme data - og så kommer samme infoen igjen nedover i artikkelen, dersom den er så fullstendig som noen biografiartikler er. (Det blir vanligvis ryddet når der er flere skribenter som har skrevet stort sett det samme i brødteksten (skjer av og til når noen bruker forskjellig kildemateriale og ikke har lest/funnet det andre allerede har skrevet)).
At norske og engelske har forskjellig kultur og at det kan gi utslag også på noWP er noe en bør kunne leve med. Anglifiseringen går sin gang - men det er vel ikke nødvendig å ligge i forkant av prosessen.
Jeg er heller ikke sikker på emeritus-status her. Den innebærer vel at man både er og ikke er.
En annen sak er grenseoppgang i forhold til andre akademiske titler (og en del beskyttede forøvrig), hvor argumenter for noen titler kan overføres til yrkestitler generelt i den grad personen har et godkjenningsdokument utstedt av et kongelig dept. Mye som før ble besluttet i Statsråd går nå ad enklere vei, og argumentasjon for titler må ta høyde for det. --Bjørn som tegner 24. nov 2011 kl. 11:38 (CET)
Infoboksene bør ikke være overfylt av informasjon om titler; vi benytter ikke det for monarker eller andre kongelige heller. Hver språkversjon har gjerne sine egne tilpassede stilmanualer og måter å sette opp artikler på. Se f.eks. vår artikkel om den danske dronningen og sammenlign med den danske, hvor det innledes med Hendes Majestæt, det gjør ikke vi i våre artikler om monarker. Det er selvsagt helt greit å se på hva de gjør på den engelske språkversjonen, men vi kan tilpasse det slik vi ønsker å ha det her på bokmål/riksmål. Mvh.Aso 24. nov 2011 kl. 11:49 (CET)
Hvis problemet er for mye informasjon i malen, går jeg ut fra at navn på fotograf av bilde brukt i infoboksen også kan fjernes. Mer unyttig informasjon for leseren helt uten tilknytning til emnet for artikkelen finner man vel ikke. Ikke er det noe lisenskrav heller, for ingen andre Wikipediautgaver har dette i infobokser. De viktigste titlene (av typen FBA, professor o.l.) er til sammenligning helt essensiell informasjon som handler om personen det gjelder og er det første man bør se i en omtale av personen. Disse infoboksene er fra før fulle av irrelevant informasjon av typen "samboer", "barn", "religion", "formue", "lønn", "foreldre" osv. osv. (faktisk eksempel hentet fra flere infobokser her). Å være professor eller FBA er ikke sammenlignbart med om "Hendes Majestæt" er med i en infoboks, det er sammenlignbart med om "Dronning av Danmark" er med i infoboksen, og det er det faktisk (se Margrethe II av Danmark). Hvis kongelige personer skal ha med sin tittel i infoboksen skulle det bare mangle at akademikere også kan ha det. Å ha med titler har absolutt ingen ting med anglifisering å gjøre, men det er heller ikke noen grunn til å sensurere bort titler som vanligvis tas med når man omtaler f.eks. engelske/amerikanske personer fordi "vi" (eller rettere: noen) "her i Norge" (er alle i Norge?) ikke liker titler. Janinavictorien 24. nov 2011 kl. 13:33 (CET)
Bare en saksopplysning (jeg skal ikke involvere meg videre i diskusjonen): På mange bilder er det et lisenskrav. At andre wikipediaer slurver med å overholde disse, betyr ikke at vi skal gjøre det samme. - Soulkeeper 24. nov 2011 kl. 13:41 (CET)
Har du et eksempel på lisenstyper som krever dette? Mvh. --Kjetil_r 24. nov 2011 kl. 14:55 (CET)
Siden ikke engelsk Wikipedia (og heller ingen andre etter hva jeg ser) bruker byline i noen mal går jeg ut fra at dette spørsmålet er vurdert av Wikimedia Foundation og at man mener at det ikke er noe grunnlag for å hevde at dette må stå der. Det blir rart hvis det skulle være sånn at den lille bokmålsversjonen er den eneste som har forstått lisensene riktig. Janinavictorien 24. nov 2011 kl. 17:40 (CET)
Mange lisenser krever kreditering, men hvordan dette skal gjøres er et tolkningsspørsmål. Ved kreditering rett under bildene er vi ihvertfall på den sikre siden. I tillegg kan vi kanskje lære opp journalister som bruker bildene til å kreditere skikkelig, og unngå «Foto: Wikipedia» o.l. Jeg kunne ønsket meg litt mindre skrift, men ellers synes jeg det er helt greit. Det kan godt være praksisen på engelsk WP også holder vann rent juridisk, men det er mat for advokater. Noe annet er at det er en grei høflighetsgest mot fotografen. Og når man har forklart noen at de blir kreditert for bildet, er det greit at de faktisk ser det selv. – Danmichaelo 24. nov 2011 kl. 21:33 (CET)
Hvis ingressen er riktig lagt opp, er fag/yrke/yrkestittel noe som skal legges inn som del av første eller andre setning. Mangler det der, bør det innjusteres.
Infoboks bør også ha tilsvarende etter fødsels/dødsår og sted - tilsvarende som for andre bio-bokser.
Jeg har gått litt rundt på kirkegårder, og registrerer at eldre gravsteiner ikke sjelden hadde titulatur - noen av dem ganske kreative. Nyere har det nesten aldri. Trenden der går i motsatt retning av hva som her fremmes sterkt ønske om. Jeg har ingen gode tanker om hvorfor - bare registrerer at slik er det.
Opprydning av infobokser er et kapittel for seg. Der er jeg enig i at mye kunne/burde vært anderledes - men det er en annen skål. (Det står forhåpentligvis i brukerveiledning at ektefelle og barn kun skal skrives inn, dersom de i seg selv er leksikale). Soulkeeper svarte for det med «byline». --Bjørn som tegner 24. nov 2011 kl. 14:37 (CET)
Forskjellen på kirkegårder og leksikon er at når noen står i leksikon er det i kraft av at de har gjort noe/har en posisjon som har offentlighetens interesse. Eksempelvis dronning av Danmark eller professor dr. med. og det å presentere personens viktigste kvalifikasjon/posisjon oversiktlig i infoboksen er leservennlig. Infoboks monark, Infoboks kongelig og sikkert andre infobokser har alle parametre for tittel (f.eks. i Märtha Louise, i det tilfellet en ikke-regjerende kongelig i periferien av kongefamilien (utenfor kongehuset) med en ren ærestittel hun er født med og som ikke innebærer noen bestemte oppgaver, motsatt f.eks. en professortittel som er opparbeidet gjennom egen innsats og har et konkret innhold) Janinavictorien 24. nov 2011 kl. 14:49 (CET)
Jeg synes bildet av kirkegården traff kjernen bra :) Ellers har det altså kommet frem her at akademiske titler ikke kan sees isolert. I dar har vi nokså mange professorer, og en professor har ikke nødvendigvis større offentlig interesse enn en flink førsteamunuensis. Og hva med andre yrker. Skal også statsråder og hotelldirektører tittuleres? Jeg ser for meg at en frivillig parameter vil føre til en stor vilkårlighet i hvem som blir tittulert og ikke, også blant professorer, og da kan det forvirre mer enn det hjelper («hvorfor er A tittulert og ikke B?» kan leseren da lure på) . Ellers gjentar jeg at det ikke er mitt inntrykk at tittulering foran/etter navn i infobokser ikke er særlig utbredt selv på engelsk WP. – Danmichaelo 24. nov 2011 kl. 21:33 (CET)
Som fortalt over er forskjellen på en kirkegård og et leksikon at et leksikon presenterer vesentlige opplysninger om personer med offentlig interesse, personer på en kirkegård har normalt ikke offentlig interesse og formålet er ikke å presentere opplysninger om dem. Professor og førsteamanuensis er begge titler og kan begge stå i tittel-parameteret, men behovet for valgfrie parametre er størst for personer med høye titler/kvalifikasjoner. Det er stor vilkårlighet i hvem som får sine titler presentert i infobokser nå. Hvorfor skal Märtha Louise få med sin (helt innholdsløse, "honorære") tittel, mens en professor som har brukt hele livet med vitenskapelig arbeid ikke skal få presentert sin tittel og kompetanse på samme måte? Nå heter denne malen "Infoboks akademiker" så hotelldirektører faller utenfor (dessuten er hotelldirektør, ulikt professor, ikke beskyttet tittel), men siden du nevner mange andre grupper går jeg ut fra at du mener at tittel-parametre skal fjernes fra alle infobokser, herunder infoboks kongelige m.fl. Janinavictorien 25. nov 2011 kl. 10:29 (CET)
Kirkegårdseksempelet illustrerer bare en trend som gjelder både for offentlige og ikke-offentlige personer. Før henvendte man seg til "Lærer Nilsen", "Professor Birkeland", "Frøken Hansen", osv. Det gjør man ikke lenger, ikke i Norge ihvertfall. Selv Harald V er bare "Harald V". Tittelen står under i liten skrift. Slik jeg ser det handler denne diskusjonen om titler skal stå i umiddelbar tilknytning til navnet (før og etter) -- det gjør det ikke selv for monarker. Men uansett er nok den jevne leksikonleser mer opptatt av hva en person har utrettet enn dennes tittel, og en god beskrivelse av førstnevnte bør være vår hovedprioritet. I parentes, hvis jeg kunne designet infoboksen akkurat som jeg ville, ville jeg faktisk droppet hele navnet, siden det allerede står i tittelen, men jeg klarer å leve helt fint med at andre har laget den slik den ser ut nå også :) – Danmichaelo 25. nov 2011 kl. 14:31 (CET)
Fint at du nevner Harald V. Det er feil at Harald V er bare Harald V. I parameteret tittel i infoboksen hans har han tittelen "konge av Norge". Hvorfor skal han ha tittelen presentert slik, og ikke en professor i medisin? Når du sier at titlene ikke står i tilknytning til navnet for monarker er det helt feil, for det gjør de, både for Harald V, Margrethe II og til og med ikke-regjerende kongelige som Märtha Louise. En professortittel eller annen tittel oppnådd etter egen innsats er det viktigste når det gjelder å presentere hva en person har uttrettet (ulikt tittelen "prinsesse av Norge"). Janinavictorien 25. nov 2011 kl. 16:42 (CET)
"Tittelen står under i liten skrift" - akkurat som det valgfrie parameteret tittel-etter som noen vil fjerne fra denne malen til tross for at det samme parameteret finnes i en rekke andre maler. Janinavictorien 25. nov 2011 kl. 17:04 (CET)
Ok, for å presisere: infobokser er i bunn og grunn tabeller, og med «i umiddelbar tilknytning» mente jeg «på samme linje», altså «som del av navnet». Jeg har bare sett hvordan du satt inn «Professor dr. med. Per Fugelli», og det var ihvertfall ikke med liten skrift på en egen linje. Når du sier «en rekke andre maler»: kom heller med konkrete eksempler for diskusjonens skyld. Ellers er jeg ikke enig i at en tittel er det viktigste når det gjelder å presentere hva en person har utrettet. Jeg er ikke interessert i at en person er professor, men hva vedkommende har forsket på og funnet ut. Men vi kan enes om å være uenige i det. – Danmichaelo 3. des 2011 kl. 17:35 (CET)
Jeg vil minne om at WP er et dugnadsprosjekt. Det er 100% brukerstyrt, og avhengig av konsensus. Alle endringer som blir utført, gjøres av «noen» som også selv har ansvar for det som blir satt inn. Dersom noen krever noe gjort, er det usikkert om og når et krav blir oppfylt. Vi er flinkere og raskere til å gjøre stygge ting tilnærmet ugjort.
(Noen brukere er tillitsvalgt for å se over og fjerne bl.a. uansvarligheter lagt inn av fjortiser, påse at tekster virker tilforlatelige og i tråd med hovedprinsipper og se til at der ikke oppstår stridigheter.)
Konsensusprinsippet kan innebære at ingen får det helt som de ønsket. Noen ganger er et kompromiss det en kan oppnå - andre ganger kan en bare måtte glemme ønsket, enten det har tekniske eller andre årsaker.
Generelt synes noWP å gi en avspeiling av hva som rører seg av interesser i samfunnet, med stor vekt på enkelte idrettsgrener og musikkfenomener, der ajourføringer ofte kommer før det inntrufne. Akademeia er i den sammenheng ett av flere områder som gjerne kunne være bedre utbygd, og der din innsats er satt pris på allerede. Det virker imidlertid som om titulatur er et område som det kan bli vanskelig å oppnå konsensus for. Det hører hjemme i artikkelen - ja, men ikke i infoboksens aller øverste del.
Hvis du tar anstøt av innhold i andre infobokser går det an for enhver å prøve å rydde. Det jeg har merket meg, er at de som laget slike bokser av og til ville lage dem slik at de skulle kunne romme alle varianter. Det har andre brukere selvsagt forstått dithen at flest mulig rubrikker burde fylles ut. Det er da bare å fjerne irrelevante innføringer uten å endre selve infoboksstrukturen.:Boksendringer er diskusjonssak.
Vilkårlighet er noe vi må leve med. Utjevningssamfunnet med kjendiseri likeså. Vi behøver ikke like alt vi ser - men - - -. --Bjørn som tegner 25. nov 2011 kl. 12:26 (CET)
Det er vel snarere den lille gruppen av personer som vil nekte andre brukere å ha et valgfritt, vanlig parameter (brukt i mange andre infobokser på dette prosjektet og på engelsk Wikipedia) i infoboksen her, som må oppnå konsensus for å avskaffe titler i infobokser. Dette må selvfølgelig også gjelde i infoboksen brukt i f.eks. Märtha Louise og sikkert mange andre infobokser hvor titler er med. Disse brukerne bør også presentere noen overbevisende argumenter for hvorfor man på død og liv skal fjerne muligheten til å ha titler i infobokser der det er hensiktsmessig. Enn så lenge er det slik at titler er med i infobokser på norsk Wikipedia og på engelsk Wikipedia. Hvorfor lage en voldsom kamp for å nekte andre brukere å ha med et valgfritt og godt etablert parameter i artikler de har lyst å skrive? Jeg får hvertfall ikke lyst å skrive artikler hvor denne malen inngår uten at malen inneholder de nødvendige og vanlige parametrene og kommer til å konsentrere meg om artikler på en.wp i fortsettelsen der de har fungerende infoboksmaler. Janinavictorien 25. nov 2011 kl. 16:33 (CET)
Jeg får en stadig sterkere følelse av at dette er feil forum. Vi er begynt å snakke prinsipper, og da er Tinget et riktigere sted. Flytting herfra bør vel gjøres av noen som kan det. Tema: titler i infobokser hvor og hvordan brukes de, og hvordan bør de benyttes. (Kongelige er ikke utstyrt med etternavn, så evt. av Norge eller annen identifikator bør nok henge med. Her finnes nokså mange Oscar-er, Christian-er, Karl-er osv. så tilknytning er ikke bortkastet, men bør standardiseres i den grad det ikke allerede er ordnet.)
Til titler som bør drøftes om skal legges oppe i infoboks hører også en del embedstitler som dommer, advokat, konsul, ambassadør og enkelte departementale titler. Dessuten er ikke ganske få annen-og tredjerangs borgere utstyrt med stillingsbenevnelser der er mest kjent for, uten at jeg nevner noen her.
Hensikten med å føre saken til tings er for å unngå at det blir en sak for et fåtall. --Bjørn som tegner 25. nov 2011 kl. 17:23 (CET)

Flette med Mal:Infoboks forsker[rediger kilde]

@Nsaa, Asav, Haros: Jeg foreslår å flette denne infoboksmalen med Mal:Infoboks forsker. De er temmelig overlappende, men denne infoboksen brukes bare i 425 artikler, mens infoboks forsker benyttes i 1843 artikler (inkl. omdirigeringen Mal:Infoboks vitenskapsmann. Ved å omdirigere denne til infoboks forsker, vil vi redusere vedlikeholdsarbeid og sørge for mer konsistent bruk av infobokser. - 4ing (diskusjon) 13. mai 2022 kl. 18:13 (CEST)[svar]

Enig. Asav (diskusjon) 13. mai 2022 kl. 19:22 (CEST)[svar]