Målgruppe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Målgruppe er en gruppe personer man henvender seg til med et visst tilbud, en service eller et budskap.

Begrepet brukes blant annet innen følgende områder:

 • Markedsføring. En virksomhet har en målgruppe som den retter sin markedsføring mot for å selge sine produkter, serviceytelser eller budskap. En virksomhet kan ha en eller flere målgrupper. Er det flere, blir de ofte prioritert som primær og sekundær målgruppe.
 • Pedagogikk. Den som underviser har en målgruppe, og pedagogikken må innrettes etter denne, hvis man skal ha håp om at målgruppen lærer noe.
 • Lovgivning. Lovgivingen har som formål å fremme eller beskytte en målgruppes interesser.
 • Politikk. Både budskap og praktisk politikk konsentrerer seg om å ivareta målgruppens interesser.
 • Religion. Forkynneres budskap kan være beregnet på å omvende en målgruppe til å bli troende og å påvirke en annen målgruppe til ikke å falle fra.
 • Litteratur. En forfatters målgruppe kan være et bestemt segment av befolkningen, for eksempel modne kvinner, hesteinteresserte eller andre.
 • Kunst. En kunstners målgruppe kan være de som har sans for kunstnerens stil og sjanger.

Målgruppen består av segmenter[rediger | rediger kilde]

En målgruppe kan enten være et snevert segment av befolkningen eller et bredt segment, eventuelt kan den omfatte for eksempel hele den norske befolkning. Eksempelvis er kraftselskapenes målgruppe hele befolkningen.

Hvis ikke målgruppen er gitt på forhånd, kan man definere og velge en målgruppe. Ved hjelp av en markedsanalyse finner man frem til et eller flere befolkningssegmenter som kan være potensielle målgrupper. For at vurdere hvor attraktive segmentene er kan man bruke disse kriteriene:[1]:

 • Segmentets økonomiske attraktivitet
 • Segmentets viktighet
 • Segmentets påvirkelighet
 • Virksomhetens forretningsområde
 • Virksomhetens ressurser

Kriterier for målgrupper kan for eksempel være geografisk område eller sosiodemografiske variabler som alder, kjønn, inntekt, interesser, utdannelse, holdninger, sosial status, livssyn, lønn og liknende, - eller en kombinasjon av disse. For å forenkle markedsføringen er det ofte hensiktsmessig å definere en slik gruppe for å få størst mulig effekt av en markedsføringskampanje eller produktutvikling.

Å identifisere den riktige målgruppen for å markedsføre et produkt eller en tjeneste er et av de viktigste stadiene innen markedsføringens livssyklus. Uten å kjenne sin primærmålgruppe vil markedskommunikasjon og salgstiltak vanskelig bli gjennomførbart, det kan bli meget dyrt.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kim Buch-Madsen, Marketing – klart og koncentreret, ISBN 87-593-0845-1, s. 99.