Lognvik gård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Lognvik Søndre

Lognvik betyr "den lugne viken" og har gitt navn til to gårder som ligger langs Lognvikvatn, øst for Totak i sørenden av Hardangervidda, 750 moh. Husene er hovedsakelig fra 16- og 17-hundretallet.

Lognvik Søndre er en landbrukseiendom bestående av omtrent 6600 dekar landområde fordelt på dyrket og udyrket mark, skog og fjell, samt 25 bygninger – inkludert en fjellstue, (Lognvik Fjellstue). De fleste bygninger leies ut på åremål eller i ferieperioder. Nåværende eier, Torstein Didrik Kongshem (f. 1963), er tredje generasjon Kongshem som eier gården. Torstein D. tok over etter sin far, Torstein Halvor Kongshem (1928 – 2006). Han hadde selv tatt over etter sin far, Harald Didrik Kongshem (født Didrik Halvorsen), som kjøpte gården i 1933. På den tiden var den i meget dårlig forfatning og Didrik gjennomførte derfor en rekke oppussings- og reparasjonsarbeider. Han tok også på seg å sette istand bur og loft som han kom over på sine reiser i øst- og vest-Telemark, og flyttet de til gården. Ett av disse var det såkalte Volltveitloftet fra hans farmors slektsgård Volltveit i Sauherad. Loftet stammer fra middelalderen, og ble restaurert. I 1961 ble loftet gitt som gave til Telemark museum i Skien av hans sønn, Torstein Halvor Kongshem, til minne om sin far og i anledning museets 50-årsjubileum.

Et annet var Torvetjønnstua, som opprinnelig kom fra fjellgården Torvetjønn ved Møsvatn. Denne stua ble, i likhet med et loft som var en kopi av Torvetjønnloftet, senere solgt (1961). Stua står nå på Neset ved Totakstrondi mens kopien av loftet fra Torvetjønn skal iflg. lokalhistoriker Johan Vaa befinne seg på Uppheim i Nesland.

Mang en turist fra inn- og utland har opp igjennom årene gjestet gården for korte eller lengre perioder på jakt, fiske, tur, eller bare avslapning i en atmosfære av kultur og tradisjon.

Av de 12 bygningen på tunet er 11 fredet av Riksantikvaren.[1] Veien mellom Øyfjell og Rauland deler tunet i to, der 10 av bygningene står på sørsiden og 2 på nordsiden.

Gården har en lang historie som det bl.a. redegjøres for i Rikard Berge's skrift "Lognvik. Ein ættegard og ein Telemarks-kunstnar." Norsk folkekulturs forlag, Skien 1934. Etterfølgende informasjon er hentet derfra:

Søndre og Nordre Lognvik var én gård frem til 1600-tallet, men som Rikard Berge skriver "...alt fyrr 1700 hev me Sudigard og Nordigard Lognvik, kvar på 2 tunnur". Eieren ved delingen var Hallvord Aslaksson. Han kom fra en gård ikke langt fra Lognvik ; "..den gamle og gjæve ætti i Gardsgjorde paa Haddland i Raudland, fødd ikr. 1680". Han giftet seg flere ganger og fikk 2 sønner hvorav en het Aslak. Hallvord Aslaksson hadde i tillegg gårdene Lognvik-Øygarden i Rauland, Aamot og Øvrebø og Moen i Åmotsdal. Etter farens død i 1765 overtok Aslak Søndre Lognvik i en alder av 56 år.

Aslak giftet seg med ei jente fra Rovshus i Rauland, og døde på Søndre Lognvik i 1779. Hans sønn, Anund Lognvik f.1749, giftet seg samme året som faren døde med Birgit Steinarsdottir Skeide, fra Flatdal. De ble viet på gården en vårdag.

Anund bygde på hovedhuset Storstua til 2 høyder. Dette ble den første "yvistoge" i Rauland. Yvistoga ble utsmykket av Olav Torgjusson, en kunstner fra Uppigard Groven i Åmotsdal, f.1754. Yvistoga stod ferdig i 1787. Anund fikk derefter premie av "Det kgl. danske landhusholdningsselskab" i 1790 for drift av gården. Søndre Lognvik gikk videre i arv fra far til sønn; sønnesønn av Anund het Øystein, og på hans tid sov folkefortelleren Jørgen Moe i en av de gjeve utsmykkede himmelsenger i Yvistoga.

Det har stått enda eldre loft på Søndre Lognvik men som senere er flyttet. En av disse, også ett jardloft, hadde en seng med årstall 1514 som også antas å være alderen på loftet. I 1712 solgte Hallvord Aslaksson loftet til "Sollid-Borken" i Åmotsdal. Loftet er derfor i ettertid blitt hetende Solli-loftet. Sollid-Borken het egentlig Hallvord Aslesson. Om "Sollid-Borken" skriver Rikard Berge at han var "...ein grimsk kar og manndraapar". Loftet står nå på Telemark Museum i Skien sammen med Volltveitloftet. Hallvord Aslaksson satte opp et nytt loft etter salget til Sollid-Borken. Det loftet står på tunet på Lognvik Søndre i dag.


Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ (no) «Lognvik gård». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]