Litifisering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Litifisering er dannelsen av bergart fra sedimenter. Det skjer ved at mineralkorn presses kraftig sammen (ca 40%), som kommer av stor mektighet på avsetninger. Stor mektighet øker kornkontakten som fører til attraksjon. I tillegg til økt temperatur slik at en svak rekrystallisering mellom kornene kan starte.

Porevann vil også løse opp de mineralene som er mest lettløselige slik at de binder seg som en film som limer sammen kornene. Først skjer det med jernforbindelser, og ved høyere temperaturer dypere i jorda skjer det sementering ved kalk og silika. Det vil først gi løse bergarter som sandstein og sandskifer. Dypere og varmere og over lengre tid, vil det gi sterkere skifer og etterhvert vil det skje metamorfose.