Liste over vann i Østmarka

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nedre Bjørntjern, også kalt Småtjern.

Vann i Østmarka er en oversikt over innsjøer og tjern i Østmarka, som er et utmarksområde på grensen mellom fylkene Oslo og Akershus. Store deler av Østmarka er per 2020 innlemmet i Østmarka naturreservat.

Vannene i listen kan ikke regnes å være utelukkende offisielle navn. Listen vil også ha flere like oppføringer da det er flere vann med samme navn. Ved navnelikhet er området vannet ligger i nevnt i kolonnen 'Område'.

Pr. 29. desember 2020 inneholder listene 266 navngitte vann og 17 ikke navngitte vann.


Tabell over navngitte vann[rediger | rediger kilde]

Navn Alternativt navn Område moh Antall vann i gruppe Link Open Street Map Link Norgeskart
Abbortjern 222 link link
Afrikaputten 232 link link
Askevann Ved Steinsjøen 234 link link
Askvann Ved Sandbakken 145 link link
Nedre Auretjern 196 link link
Øvre Auretjern 202 link link
Aurtjern Ved Tappenbergvann 225 link link
Aurtjernet Ørekytputten Ved Nøklevann 175 link link
Bakermåsan 283 link link
Berskaumyra 243 link link
Bikkjetjern Ved Børtervann 264 link link
Bikkjetjern Ved Ramstadsjøen 218 link link
Bikkjetjerna Ved Nordbysjøen 235 link link
Bikkjetjerna 235 link link
Bindingsvann 172 link link
Biritjernet 207 link link
Vestre Bjønntjern Bjørnholttjernet 234 link link
Østre Bjønntjern Morttjernet 252 link link
Bjørnholttjern N for plassen Bjørnholt, Enebakk 183 link link
Nedre Bjørntjern Småtjern NØ Tappenbergvann 223 link link
Bjørntjernputten Småtjern NØ Tappenbergvann 225 link link
Nordre Bjørtjern 239 link link
Søndre Bjørtjern 250 link link
Blåtjern 250 link link
Bonntjernet 175 link link
Brasmetjernet 230 link link
Breimåsan Ved Djupdalen 227 link link
Breimåsan På Breimåsan, vest for Hyttebråten 253 link link
Brenndammen 233 link link
Brokkenhustjernet 136 link link
Bråtendammen N Bjerke, Mjær i Ytre Enebakk 121 link link
Bukketjernet 196 link link
Bysetermåsan 236 link link
Bøletjernet Bøhletjern, Bølertjern 257 link link
Børterdammen 223 link link
Børtervann Børtervanna 194 link link
Bøvelstadsvarttjernet 235 link link
Drettvannet Drittvannet 259 link link
Drøpla Dropla 240 link link
Fri-Elvåga 187 link link
Nord-Elvåga 194 link link
Sør-Elvåga 195 link link
Endtjern 265 link link
Eriksvann 204 link link
Fageråstjern Ø for toppen av Fageråsen 344 link link
Fiskelausa Fiskeløysa, Fiskelausen Ved Drettvann 253 link link
Fiskelausen Ved Ramstadsjøen 287 link link
Fjellstaddammen 187 link link
Fjellstadputten 190 link link
Fjerdingbydammen Fjerdingbyputten 240 link link
Flesketjern 207 link link
Fløyta 174 link link
Forfoten 207 link link
Vesle Forfoten 207 link link
Frostatjern 190 link link
Fudalstjern 209 link link
Fugleleiktjern I Fjellfugleleiken 268 link link
Geitsjøen 175 link link
Gjeddevann 250 link link
Grastjern Gråsidetjern 247 link link
Gravtjernet 203 link link
Grinderen 213 link link
Griseputten 228 link link
Grotjern 210 link link
Gryta 234 link link
Nedre Grønmoputt 152 link link
Øvre Grønmoputt 172 link link
Gørputten 293 link link
Gørrtjern 225 link link
Halssjøen 280 link link
Haugmåsan 180 link link
Hauktjern 244 link link
Hektnerseterdammen Ved Hektnersetra 306 link link
Hellertjerna 255 3 link link
Holmetjernet 204 link link
Vestre Huktjern SV Snellås 292 link link
Østre Huktjern SV Snellås 284 link link
Midtre Høgkolltjern 220 link link
Nordre Høgkolltjern 220 link link
Søndre Høgkolltjern 219 link link
Høgmyr S Drettvann 285 link link
Igletjern Ved Halssjøen 317 link link
Igletjern Ved Knuttjern 228 link link
Igletjern Ved Mariholtet 196 link link
Igletjern Ved Svartoren 235 link link
Igletjernputten 267 link link
Iletjern 307 link link
Kalvetjern 211 link link
Kasttjern Kastetjern 193 link link
Katisa NØ Vardåsen 236 link link
Katteputten 201 link link
Kjerringmyr Opsethskvetten Ved Grønlia 259 link link
Midtre Kjerrmåsatjernet 232 link link
Nordre Kjerrmåsatjernet 233 link link
Søndre Kjerrmåsatjernet 232 link link
Klubbtjern ved Halssjøen 289 link link
Kløftetjern 245 link link
Knuttjern 254 link link
Korsmåsatjernet 321 link link
Krokatjern Krakatjern 228 link link
Kroktjern 279 link link
Midtre Krokvann 212 link link
Nordre Krokvann 204 link link
Søndre Krokvann 214 link link
Krokvannet S Holmetjern 206 link link
Kutjerna 204 link link
Kutjerna 204 link link
Midtre Kytetjern 246 link link
Nordre Kytetjern 261 link link
Søndre Kytetjern 236 link link
Lamannsputten S Røyrivann 216 link link
Langtjern Enebakk 191 link link
Langtjernet Ved Ekeberg gård 208 link link
Langvann Ved Elvåga 214 link link
Langvannet Rælingen 278 link link
Lauvtjern 328 link link
Lindtjern Ved Eikeberg 204 link link
Lintjenn Ø Ramstadsjøen 226 link link
Lintjern Lørenskog 226 link link
Lintjernet Ved Myrdammen 198 link link
Liseterputten 252 link link
Lusetjern Ved Drettvann 285 link link
Lusetjern Lustjern Ved Rolandsjøen 140 link link
Lusetjern Ved Skålsjøen 274 link link
Luttjern 233 link link
Lutvann 205 link link
Lønnefløtten Losby golf 158 link link
Lørdagsrudtjern 258 link link
Malmeren 176 link link
Mariholtputten 226 link link
Maritjern N Tonevann 254 link link
Merratjern Enebakk 218 link link
Merratjerna Rælingen 269 link link
Merratjerna Rælingen 269 link link
Minketjern Minkemyr Ved Ramstadsjøen 282 link link
Morkputten Mørkputten 290 link link
Morterudvann 219 link link
Morttjern Vestre Morttjern Ved Gjeddevann 254 link link
Østre Morttjern V Streifinn 248 link link
Morttjernet /Bysetermosen 228 link link
Morttjernet Ved Nordbysjøen 238 link link
Mortvannet V Drettvann 281 link link
Mosjøen 233 link link
Myrdammen 195 link link
Myrsætersvarttjernet 226 link link
Mønevann 170 link link
Mørkåsputten 329 link link
Nordre Mørkåstjern 274 link link
Søndre Mørkåstjern 278 link link
Nordre Nessetertjern SV Dropla 236 link link
Søndre Nessetertjern SV Dropla 236 link link
Nordbysjøen 230 link link
Nøklevann 164 link link
Olaputten 272 link link
Olavsmyr 213 link link
Oppholdstjern Halvveistjern S Børtervanna 201 link link
Opptjern Badstudalen 237 link link
Otertjern 251 link link
Paddetjern 243 link link
Paradisputten 225 link link
Plåterudsetertjern Lindtjern 292 link link
Purkemyra Purkemyrene Ø Sør-Elvåga 248 link link
Nordre Puttjern 265 link link
Søndre Puttjern 266 link link
Pølsetjernet Ø Børtervanna 221 link link
Påstrand 240 link link
Ramstadsjøen 268 link link
Raudsjøen 229 link link
Rolandsjøen 140 link link
Lille Rolandsjøen 140 link link
Rottjern 233 link link
Rundtjern 225 link link
Rundvann 242 link link
Røyritjern 249 link link
Røyrivann 174 link link
Sagdammen Skulleruddumpa 95 link link
Schmidt-Jensens smilehull Sandbakken/Tømmerholen 187 link link
Setertjern Sætertjern, Hanåtjernet, Helletjern V Sandbakken 136 link link
Midtre Setertjern 254 link link
Nedre Setertjern 255 link link
Øvre Setertjern 254 link link
Skjelbreia 217 link link
Skogsmåsan 276 link link
Skraperudtjern 119 link link
Skredderstadvanna V Holmetjern 199 4 link link
Skrubbtjern ved Påstrand 254 link link
Skullerudtjern SØ Knuttjern 238 link link
Nordre Skurvåstjern V Ramstadsjøen 291 link link
Søndre Skurvåstjern V Ramstadsjøen 295 link link
Skøyenputten 198 link link
Skålsjøen 256 link link
Skårerputten V Nordre Krokvann 223 link link
Slepptjern 232 link link
Slorene NV Kjølstadåsen 175 link link
Slortjernet N Gjeddevann 249 link link
Smalvann 246 link link
Smørhølet 201 link link
Solbergputten NØ Kirkåsen 270 link link
Solbergvann Ø Oppsal 237 link link
Sprengtjern ved veien mellom Stensrudtjern og Sværsvann 139 link link
Steinsjøen 241 link link
Stingsildtjern 218 link link
Stordammen SV Haugstein gård 226 link link
Strutputten 231 link link
Stutaue S Rmstadsjøen 254 link link
Stutauet Ved Børtervann, S veien ved støa 199 link link
Stutauget Ø Kadettåsen, Enebakk 248 link link
Stuttjern 222 link link
Styggvann 227 link link
Støttumtjern S Østenbøl gård 190 link link
Susebekkdammen Skoledammen Rælingen 209 link link
Svartkulp Ved Dølerud 192 link link
Svartkulp Ved Skålsjøen 259 link link
Svartkulp Ved Sværsvann 136 link link
Svartoren 213 link link
Svartputten Hukåsen 297 link link
Svarttjern V Breimåsen ved Streifinn 253 link link
Svarttjern Ved Bindingsvannet 298 link link
Svarttjern Ved Ramstadsjøen 217 link link
Svarttjernet N Grinderen 219 link link
Svarttjernet Ved Nordbysjøen 244 link link
Sætertjerna Ø Vikstjern 180 2 link link
Sølvdobla 191 link link
Sølvputten S Forfoten 219 link link
Tappenbergvann 212 link link
Taraldstjern NØ Festningsåsen 243 link link
Tjernslitjernet 172 link link
Tonevann 245 link link
Torsmåsan 210 link link
Tossmåsan V Flatebyåsen 250 link link
Totjern N Kjølstadåsen 212 2 link link
Tretjerna Ved Drettvann/Skålsjøen 257 link link
Tretjerna Ved Drettvann/Skålsjøen 258 link link
Tretjerna Ved Drettvann/Skålsjøen 257 link link
Tretjerna Ved Sør-Elvåga 218 link link
Tretjerna Ved Sør-Elvåga 217 link link
Tretjerna Ved Sør-Elvåga 217 link link
Tretjerna Ved Tømmerås 233 link link
Tretjerna Ved Tømmerås 234 link link
Tretjerna Ved Tømmerås 231 link link
Tristillen Tristilen, Trestilen 276 link link
Nordre Trollvann Ved Sværsvann 172 link link
Søndre Trollvann Ved Sværsvann 170 link link
Trollvann Ved Østmarkkapellet 203 link link
Tuggerudtjern 175 link link
Tømmerholtjern 223 link link
Tørkelmåsan Torkildsmosen 265 link link
Ulsrudvann 186 link link
Vardåsputten Gjevikputten 242 link link
Vasetjern 200 link link
Vasketjern Ved Durud 184 link link
Vasketjern Ved Børtervann nord 292 link link
Vasketjern Ved Børtervann sør 217 link link
Vesledammen N Gjeddevann 230 link link
Veslegrinderen 219 link link
Veslevann SV Dunderen 220 link link
Vikstjern 180 link link
Midtre Vinholtjern 278 link link
Nordre Vinholtjern Ålmarktjern 265 link link
Søndre Vinholtjern 279 link link
Vittenbergdammen Bårlidammen Bårlibekken, NØ Ahus 162 link link
Vælsputten 247 link link
Østbyputten 240 link link
Åborvannet 231 link link
Åmotdammen 251 link link
Årnesbreimåsan 321 link link

Tabell over ikke navngitte vann[rediger | rediger kilde]

Navn Alternativt navn Område moh Antall vann i gruppe Link Open Street Map Link Norgeskart
Vann mellom Vasketjern og Sølvputten 264 link link
Vann mellom Vasketjern og Sølvputten 263 link link
Vann nord for Gravtjernet 203 link link
Vann nord for Gravtjernet 204 link link
Vann nord for Skålsjøen 257 link link
Vann nord for Vælsputten 248 link link
Vann sør for Bikkjetjerna 237 link link
Vann sør-vest for Djupdalshytta 199 link link
Vann ved Furukollen, Rælingen 203 link link
Vann vest for Askevann 253 link link
Vann vest for Nordbysjøen, på høyde med Brasmetjern 235 link link
Vann vest for Støttumtjern 165 link link
Vann øst for Gravtjernet 201 link link
Vann øst for Oppholdstjern 172 link link
Vann øst for Oppholdstjern 171 link link
Vann øst for søndre tupp av Raudsjø 228 link link
Vann/dam ved Losby golf 212 link link

Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]