Løkke gård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Løkke Gård.

Løkke gård er en tidligere gård i Sandvika i Bærum som hørte under Kjørbo gård og Nesøygodset. Navnet som har vært hevdet å skulle bety et innhegnet jordstykke (slik som løkkeeiendommene i hovedstaden), betyr mer sannsynlig slyng (løkke, se også "lykkja") og henviser til meanderen i Sandvikselva. Gården ligger avgrenset av Sandvikselva, Løkkeåsen og den gamle riksveien til Drammen. Ved elva lå en kalkovn, og Løkke bro førte over til (det som på folkemunne kaltes Limtomta der Sandvika videregående skole ligger, og videre til resten av) Kjørbotangen – riktig navn på det store grøntområdet som omkranses av elvens meander.

Elias Smith kjøpte Løkke gård i 1847 og solgte den igjen i 1851. I 1878 kjøpte P. C. Harreschou gården og åpnet hotell i den gamle hovedbygningen i 1880. Etter 1927 ble Løkke A/S Bøndernes Hus og bygget om i nyklassistisk stil. Gården eies og drives i dag av Bærum Røde Kors, med flere aktiviterer for både små og store.