Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
For det nye faget, se Religion, livssyn og etikk

Kristendoms- religions- og livssynskunnskap, eller bare KRL var et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen og på førskole- og allmennlærerstudiet. Faget ble innført i 1997 og erstattet da kristendomskunnskap og livssynskunnskap. I 2008 ble faget erstattet av faget Religion, livssyn og etikk

I grunnskolen var KRL et muntlig fag. Det gis avsluttende karakter (standpunktkarakter), og elevene kan trekkes ut til å avlegge muntlig eksamen.

Kontrovers[rediger | rediger kilde]

Det har vært en diskusjon om faget skal være obligatorisk, og elever i grunnskolen kan få fritak for de delene av faget som kan virke forkynnende. Da faget ble innført kom det sterke protester fra blant andre humanister, jøder, muslimer og buddhister, som mente at staten forsøkte å tvinge kristendomsundervisning på skolebarna. En evaluering av faget viste at den begrensede fritaksretten fungerte dårlig i praksis, og syv familier gikk til sak mot staten for å få fullt fritak. De tapte i alle norske rettsinstanser, men fire av familiene anket saken videre til FNs menneskerettighetskomité, og tre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. FNs menneskerettighetskomité slo i november 2004 fast at ordningen med delvis fritak fra faget strider mot menneskerettighetene. I juni 2005 vedtok Stortinget endringer i faget for å gjøre det mindre forkynnende, blant annet ble navnet endret fra «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering» til det nåværende «Kristendoms- religions- og livssynskunnskap», og koblingen til skolens kristne formålsparagraf ble fjernet.

Saken åpnet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 6. desember 2006. Domstolen vurderte om faget virker indoktrinerende, og hvis så om fritaksreglene er tilstrekkelige. Dommen, som falt i slutten av juni 2007, sier at KRL-faget fra Reform 97 strider med menneskerettighetene. Dog har det ikke blitt fattet noe vedtak om faget strider med den nye reformen Kunnskapsløftet. Status var dermed uklar, ettersom siste kull med elever som fulgte læreplanen av 1997 gikk ut av grunnskolen i juni 2007, og dommen dermed beskriver et tilbakelagt stadium. I desember 2007 varslet dog regjeringen at de ville gjøre forandringer i faget. Det vil innebære å likestille alle religioner, og bytte navnet til Religion-, livssyn- og etikkfag.

Ekstern lenke[rediger | rediger kilde]