Konvergens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konvergens (fra fransk convergence, av nylatin convergentia (genitiv convergentis), presens partisipp av konvergere)[1] betyr «samling, sammenfall» som antonym til divergens (spredning).[2] Uttrykket konvergens benyttes når to eller flere ting kommer sammen for å danne en ny helhet. Konvergens benyttes for å beskrive ting som er i ferd med å komme sammen, som den konvergensen av en politikers meninger med meningene til en annen politiker, eller for ting som allerede har kommet sammen, som konvergensen av to veier, eller for stedet der to ting allerede overlapper hverandre.[3]

Uttrykket brukes i flere fag, og får da en fagspesifikk betydning:

Matematikk[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Konvergens (matematikk)

Konvergens er innen matematikken en egenskap til følger, rekker og uekte integraler. En uendelig følge er for eksempel konvergent dersom det eksisterer en endelig grenseverdi når nummeret på ledd går mot uendelig. En følge som ikke er konvergent er divergent.

Eksempel[rediger | rediger kilde]

  1. I R er tallfølgen 1, 1/2, 1/4, 1/8, ... konvergent, og den konvergerer mot 0. Tallfølgen 1, 1+1/2, 1+1/2+1/4, ... konvergerer også, i dette tilfellet mot 2.
  2. I rommet av alle reelle tall større enn eller lik 0, konvergerer følgen 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... mot 0. Derimot er følgen 1, 1+1/2, 1+1/2+1/3, ..., den harmoniske rekken, divergent og går mot uendelig.

Biologi[rediger | rediger kilde]

I biologi betegner konvergens (konvergent utvikling) det at organismer som ikke er i slekt uavhengig av hverandre utvikler likheter i utseende (ytre bygning) atferd og/eller andre egenskaper,[4] se konvergent evolusjon.

Språk[rediger | rediger kilde]

Språkkonvergens er en type språklig endring der språk kommer til å likne hverandre strukturelt som følge av langvarig språkkontakt og gjensidig interferens, uavhengig av om disse språkene tilhører samme språkfamilie, det vil si stammer fra et felles genealogisk felles- eller urspråk.[5]

Teknologi[rediger | rediger kilde]

Teknologikonvergens handler om at ulike typer teknologier smelter sammen. Et eksempel er mobiltelefoner, noen ganger kalt smarttelefoner, der enheten ikke bare ringe og motta samtaler, men også ta bilder, spille av musikk, koble opp mot internett og GPS og kartfunksjoner.[6]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «konvergens», NAOB
  2. ^ convergence (n.), Online Etymology Dictionary
  3. ^ «convergence», Vocabulary.com
  4. ^ Wood, Charlie (1. november 2019): «What Is Convergent Evolution?», LiveScience
  5. ^ «Language Convergence; Meaning Divergence», National Communication Association, 1. april 2009
  6. ^ McGuigan, Brendan (12. mai 2023): «What is Technological Convergence?», EasyTechJunkie