Konsernligning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konsernligning innebærer i sin rene form at flere konsernselskaper lignes sammen som ett skattesubjekt.

Ved denne ordningen utgjør konsernet som sådan ett skattesubjekt, og dette kan i utgangspunktet gjøre nytte av de enkelte konsernselskapenes skatteposisjoner. Konsernligning er ikke gjennomført i Norge, men reglene om konsernbidrag er til en viss grad et utslag av prinsippet om konsernligning.