Hopp til innhold

Kongsteinen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kongssteinen i Stavanger var en flyttblokk som ble sprengt bort i september 1877. Den lå i grensen mellom Hetland prestegård og Bergeland, og lå der krysset av Kongsteinsgata og Erichstrupsgata er i dag.

Steinen ble målt opp av Ulrik Fredrik Aagaard i 1726, og han oppgir målene til 9*11,5 alen, eller 5,6*7,2 meter.

Den fikk sitt navn da den ble besøkt av kong Fredrik IV i 1704.

Amtmann Bendix Christian de Fine omtalte på 1740-tallet steinen som Laugmannssteinen. Det skulle etter de Fine, i tidligere tider ha vært holdt tingmøter ved og avsigelser av dommer fra steinen. Det har vært reist spørsmål om de Fine kan ha vist til den store steinen ved Hetlandskirken, og ikke til Kongsteinen.

Sagnet ville ha det til at et trollLifjellet hadde kastet steinen etter domkirken, men hadde bommet. Det ble også sagt at en på steinen kunne se tydelige merker etter hånden til trollet.

Kongsteinsgata og Kongsteinsmauet har sine navn etter steinen.

Autoritetsdata