Klimameldingen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Klimameldingen, St.meld. nr. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk ble avgitt 25. april 2012.

Den avløser St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk fra 22. juni 2007, og som den gamle legger den føringer for norske regjeringens klimatiltak i dette århundre for å tilfredsstille Kyoto-avtalen og redusere utslippet av CO2 (karbondioksid)og andre klimagasser. Stoltenberg-regjeringen la fram begge klimameldingene. De inneholder sektorvise planer for redusert utslipp av CO2 i Norge og i den første klimameldingen fremfor alt kjøp av klimakvoter i utlandet, noe som vakte sterk kritikk fra miljøvernhold, blant annet for å ha vært for langsiktig og ikke berøre petroleumsindustrien i tilstrekkelig grad.[trenger referanse] I den nye meldingen (St.m. 21) legges det opp til at 2/3 av Norges klimakutt skal tas nasjonalt.

Meldingen må ses i sammenheng med klimaforliket. Det legges opp til å kutte utslipp av klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter) med 30 % innen 2020, med 1990 som referanseår, med ytterligere 10 % om mange nok andre land legger seg på tilsvarende mål. Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050, om en får en "ambisiøs internasjonal klimaavtale på plass" innen 2030.

Sektorer for miljøtiltak[rediger | rediger kilde]

  • Petroleum og energi
  • Transport
  • Industri
  • Primærnæringer
  • Avfall

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]