Kirkelig utdanningssenter i nord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kirkelig utdanningssenter i nord eller Girkolaš Oahpahusguovdáš Davvin (KUN) gir praktisk-kirkelig utdanning for de som skal bli prester, diakoner, kantorer/organister, kateketer og trosopplærere (for prester tilsvarende praktikum). KUN er lokalisert til Forskningsparken på campus til Universitetet i Tromsø (UiT). KUN legger sterk vekt på tverrfaglighet, det vil si at alle fire kirkelige yrkesgrupper ved KUN arbeider mye sammen. Omkring 50 % av undervisningen er tverrfaglig og 50 % er yrkesspesifikk.

KUN legger også stor vekt på praksisnærhet og kontekstualitet. KUNs studenter har forholdsvis mye praksis og institusjonen ønsker å brukes praksiserfaringer i undervisningen. KUN legger vekt på å arbeid kontekstuelt. Studentene lærer om Nord-Norge og samiske og kvenske forhold. Samtidig brukes kontekstualitet som metode, slik at studiet også skal være relevant for kirkelige ansatte som ikke skal arbeide i landsdelen.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

KUN ble opprettet i 1997, og de første studentene begynte i 1999. Gunnar Stålsett, dengang rektor ved Det praktisk-teologiske seminar i Oslo, var en av grunnleggerne av KUN sammen med Ole Mjøs, biskop Ola Steinholt og Anne Dalheim. Formålet med å opprette KUN var å bidra til økt kirkelig rekruttering i landsdelen, samt ha en nordnorsk profil på utdanningen. Det tverrfaglige var et tredje poeng. Både hadde det sin egen verdi, samtidig som det gjorde rekrutteringsgrunnlaget større. Det var også viktig å skape et fullt teologistudium ved Universitetet i Tromsø. Dette ble vikreliggjort sammen med Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, som ble opprettet få år før KUN (den gang het dette Institutt for religionsvitenskap). KUN ble først opprettet som et prosjekt, men ble ganske raskt permanentisert (2003). KUNs første rektor var Kjell Riise. Deretter har Hallgeir Elstad vært rektor, mens Kristin Stang Meløe over flere år fungerte som rektor.Fra 2005 til 2017 var Stig Lægdene rektor. Førsteamanuensis Bernd Krupka fungerer som rektor fra sommeren 2017.

Organisering[rediger | rediger kilde]

KUN sorterer formelt under Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo, men har stor grad av selvstendighet og eget styre. KUN har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø, og samarbeider tett med Institutt for historie og religionsvitenskap, Kunstfaglig fakultet («Konservatoriet») ved UiT, Universitetet i Nordland og Diakonhjemmet høgskole i Oslo. På kirkemøtet 2018 ble det vedtatt at KUN skulle sortere under VID vitenskapelige høyskole.

Utdanning[rediger | rediger kilde]

KUN tilbyr samlingsbasert deltidsundervisning. Det betyr at KUN kan kombineres med arbeid eller studier. Sammen med ulike samarbeidspartnere har KUN lagd ferdige studieløp for prest, diakon, kateket og kantor. All kirkelig utdanning kan tas i Nord-Norge (diakoni: delvis i Nord-Norge og Oslo).

KUN kan altså tas på to måter; enten på egen hånd eller i kombinasjon med annen kirkelig utdanning ved Universitetet i Tromsø eller andre høgskoler/universitet.

Studiet på KUN er delt inn i to avdelinger, Praktisk-kirkelig utdanning, del 1 (PKI) og Praktisk-kirkelig utdanning, del 2 (PKII). Hver av disse tilsvarer 30 studiepoeng. Det tas opp studenter både høst og vår på begge avdelinger(kirkemusikere bare høst). Søknadsfristene er 15. april og 1. november.

Forskning og publisering[rediger | rediger kilde]

Ved siden av undervisning driver KUN forskning, særlig på feltene konfirmasjon og ungdom, samt salmer De siste årene har KUN utgitt en rekke publikasjoner og fagartikler.KUN arrangerer hvert år en rekke kurs og faglige samlinger.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Rektor ved KUN er Bernd Krupka. Biskop Olav Øygard er KUNs styreleder.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]