Hopp til innhold

Kimbrere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Kimbrerne»)
Kart som viser vandringene til teutonerne og kimbrerne

Kimbrerne var en germansk stamme som opprinnelig bodde nord for Elben. Etter en stormflod forlot de sitt hjemsted og vandret rundt i Sentral-Europa i omkring 20 år. På sin vei møtte de teutonerne, de to folkeslagene slo seg sammen og vandret mot sørøst til Donau og slo seg ned på de ungarske sletter.

På sin vandring støtte de på romerne. En annen gruppe av kimbrere skal etter sigende ha utvandret østover langs Østersjøen og slått seg ned i de østlige områder av det som senere ville bli Preussen.

I 113 f.Kr. invaderte kimbrerne og teutonerne området til en av Romerrikets klienter og allierte, allobrogene, som befolket området øst for Alpene, i en konflikt kjent som kimbrerkrigen. En romersk legion som ble sendt for å hjelpe sine allierte ble knust. Kimbrerne og teutonerne fortsatte sin vandring mot vest og invaderte Provincia (dagens Provence). I Provincia ble de møtt av romerske legioner, som imidlertid led et alvorlig nederlag i 105 f.Kr. i slaget ved Arausio, hvor konsulen Ceapio og hans medkonsul Mallius Maximus mistet omkring 112 000 mann. Etter slaget ved Arausia marsjerte kimbrerne videre vestover inn i Spania, også det en romersk provins, mens teutonerne vendte seg mot nordvest, inn i Gallia.

I 103 f.kr. gjenforentes de kimbriske og teutonske folketogene ved Lutetia (Paris) nord i Gallia. Derfra vandret de sammen sørover igjen, for så på ny å skille lag. Mens teutonerne enda en gang rykket mot Provincia, for å invadere Italia fra vest, dro kimbrerne østover nord for Alpene for å invadere Italia fra øst. Teutonerne ble tilintetgjort i et slag med nye romerske legioner, som møtte dem i Aqua Sextiae, dagens Aix-en-Provence, i 102 f.kr.

Kimbrerne kom lenger. De invaderte Po-dalen fra øst som planlagt og herjet seg oppover dalen . Men konsul Gaius Marius knuste kimbrerne i et slag ved Vercellae (dagens Vercelli) i 101 f.kr. Ifølge samtidige kilder ble over 200 000 kimbrere drept i slaget. Etter slaget skal flere hundre kimbriske kvinner ha drept sine barn for at barna ikke skulle komme i romernes hender. Flere titusener av kvinner, barn og overlevende kimbriske krigere ble tatt som fanger og gjort til slaver. Bare omkring 1000 av de omkring 300 000 kimbrerne skal ha kommet seg unna. De slo seg ned i et område i nærheten og blandet seg med lokalbefolkningen.

Man har ikke klarlagt nøyaktig hvor kimbrerne stammet fra. En antar at de kom fra Himmerland i Danmark.