Keyboard

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et keyboard Yamaha PSR-290
Keyboard kan også henvise til et tastatur til en datamaskin.

Et keyboard er en vid betegnelse som brukes om forskjellige elektroniske tangentinstrument, som for eksempel synthesizere, digitale pianoer og MIDI-keyboard. Det finnes keyboard med vektede tangenter, som finnes på pianoer samt uveide tangenter, som finnes på de fleste gamle orgler. Semiveide tangenter finnes også, og er som oftest plasttangenter med litt motstand i. Selv om keyboard brukes om de fleste elektroniske tangentinstrumenter, brukes ordet i mange sammenhenger om «hjemme-synther», altså synthesizere som har mange forskjellige forhåndslagrede lyder, rytmer og innebygde høytalere. Disse synthesizerne har som oftest 61 uveide tangenter.

De som spiller på et keyboard kalles keyboardister.