Hopp til innhold

Karaitter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Karaittenes synagoge i Ashdod

Karaittene eller kareerne er en religiøs jødisk gruppe. Karaittene kjennetegnes ved at de forkaster de muntlige tradisjoner (Misjná og Talmúd) som følges innen rabbanittisk jødedom. Navnet karaitter kommer fra qaraim, som betyr opplesere, det vil si opplesere av skriften. Det nøyaktige antallet på tilhengere i dag er usikkert, men man regner med at det kan være omkring 50 000. De fleste bor i Israel, med Ramla som hovedsete, men det finnes noen få medlemmer også i USA og andre steder. De utgjør altså en meget liten gruppe i dag i forhold til de fleste av religionens tilhengere.

Karaittene stoler alene på Tanákh som Den hellige skrift. De baserer sin lære utelukkende på fortolkning av skriften, i motsetning til tilhengere av rabbinernes lære, som også bruker flere metoder. De tror at den muntlige loven ikke er nevnt i Den hellige skrift og de tror at den motsier, trekker fra og legger til bestemmelser i Den hellige skrift.

De følger også en noe annen kalender en de fleste jøder når det gjelder å bestemme høytider. Imidlertid bruker også de sabbaten til religiøse sammenkomster. De er også kjent for ofte å bøye seg fullstendig ned når de ber, noe de fleste jøder bare gjør på visse høytidsdager.