KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen er en kristen barne- og ungdomsforening tilsluttet KFUK-KFUM Norge.[1][2]

Foreningen har blitt omtalt som Ynglingen i Stavanger distriktet siden den ble startet i 1868.

Antall medlemmer per 1. mars 2019 var 758, spredt på en rekke ulike arbeidsgrupper. 154 var direkte voksenmedlemmer, 341 idrettsmedlemmer, de resterende 253 barn og ungdom knyttet til de ulike avdelingene: Sky Sing, Speider, Sporty, Ynglingen ungdom og Ynglingen barn.

Av aktiviteter for Barn og ungdom har foreningen idrett (håndball, volleyball og fotball), kor (Sky Sing), Ynglingen familie (familieaktiviteter og turer for småbarnsfamilier), Sporty (uorganisert idrett for ungdom fra konfirmantalder til studenter), Speiding (25. Stavanger), Leirer og weekender på Vier, Ledertrening for ungdom (KITT, LIV og Leirledelse), Kafevirksomhet for ungdom, Barnefestival og Konftreff.

For voksne har foreningen Seniorynglingen, Kristent kvinneforum, Lille Lørdag, Strikkekafe, «Syng for Guds skyld» og Y's Men.

Foreningens mål er å utvikle hele mennesker, med ånd, sjel og kropp. Ynglingen er derfor opptatt av samfunnsaktuelle verdispørsmål, barn og unges oppvekstvilkår og en raus, åpen og tydelig kristen forkynnelse.

Ynglingen holder til på Lassa og består av en rekke møtelokaler, kapell, et stort foajéområde med kiosk, festlokaler, håndball-/volleyballbane og garderobeanlegg. I tillegg har foreningen et stort leirsted på Vier ved Hommersåk med egen strandlinje, fotballbane og flere bygninger inklusive over 60 soveplasser.

Historien[rediger | rediger kilde]

Unge Mænds Kristelige forening ble stiftet i 1868 [3]med om lag 50 medlemmer i lokalene til kjøpmann Loss i Øvre Holmegate 24. Det ble etter kort tid alminnelig å kalle foreningen for Ynglingen. Det var Peter Hærem som tok initiativet sammen med sin bror Rasmus til å starte en forening basert på det Peter hadde sett av Ynglingeforeninger i Tyskland da han reiste rundt der sommeren 1868 som utsending fra Israelsmisjonen.

Søndag 8. november 1868 ble lokalet i Loss huset innviet som foreningslokale og foreningen ble formelt stiftet. Christian Oftebro ble valgt til formann. Det første styret besto av bokhandler M. Gabrielsen, kjøpmann H.T.Gulliksen, skolestyrer H. Halvorsen, handelsbetjent B. Henriksen, skipsbyggmester R. O. Hærem, garver R. Michalsen og kjøpman T. Widvey. De valgte forstanderskap besto av forstander i Brødremeningheten Stephan Due, forstander for Misjonsskolen E. F. Eckhoff og skomaker R. Knoph.

Samtale og foredragsmøter ble arrangert hver torsdag og søndag. Foreningen arrangerte kveldskurs i norsk, regning og engelsk, samt etablerte en fin bok og bladsamling til stor glede. Det var ikke så vanlig med bøker den gangen og det ble snart så mye som 2000 registrerte utlån i året fordelt på 200 lånetakere. i Stavanger området bodde det ca 17000 mennesker den gang, og lesesalen i foreningen ble et populært møtested for de unge som ønsket å lese, spille sjakk, domino og lignende.

Dues hus i Asylgaten 6 (hvor senere Bøndenes Hus ble bygget på 1960 tallet)

I november 1881 var det innvielsesfest i eget hus. Det var Dues hus i Asylgaten 6 (hvor senere  Bøndenes Hus ble bygget på 1960 tallet). Til 25-årsjubileumet kom det 700 personer og da stod et nytt tilbygg med festsal klart - Duesalen som sees til venstre i bildet.

Driften av foreningen var avhengig av gaver. Kontingenten var 15 øre og ble foreslått redusert eller sågar fjernet for å kunne nå ut til flest mulig av unge.

I 1895 fikk foreningen sin første sekretær  - Peter Hognestad. Bibeltimene var stadig det faste holdepunktet og festene samlet fullt hus. Unge Kvinners kristelige Forening[4]:119, KFUK og Hvite Kors gikk inn i Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907, og da kom Cecilie Tvedt i det første styret etter sammenslåingen. Cecilie Tvedt var også den som fant landstedet Vier.

Sommeren 1940 solgte foreningen en del tomter av utmarken på Vier. Dette gav midler inn til foreningen som var i en økonomisk krise.

Tidslinje[3][4][5][6][rediger | rediger kilde]

1806

1820

 • Ynglingebevegelsen oppstår i Sveits, Tyskland og Amerika

1834

 • Rasmus Hærem blir født

1840

 • Ynglingebevegelsen oppstår i England ved George Williams

1860

 • Ynglingebevegelsen kommer til Norge ved Peter Waage etter studietur til Paris/Berlin

1865

 • Stephan Due kjøper gårdsbruk og flytter til Stokka

1866

 • Nye St.Petri kirke blir innviet.

1867

 • Peter Hærem begynner sitt arbeid blant læregutter i Kristiania ved Pipervikens Asyl.

1868

 • Peter Hærem på studiereise i Tyskland. Besøker etterpå Stavanger. Samler en gruppe venner hjemme hos sin bror Rasmus i Nedre Strandgate.
 • Ynglingen blir stiftet i kjøpmann Loss hus i Øvre Holmgate. Lover og vedtekter ble vedtatt. Ca. 50 til stede.
 • Søndag 8.nov. ble foreningen høytidelig innviet ved forstander Eckhoff med navnet Unge Mænds kristelige Forening.
 • Dette var slutten på det store sildeeventyret i Stavanger 1807-1870
 • Til den store Landsregattaen i Stavanger det året skrev Bj.Bjørnson sangen «Den norske sjømann.»
 • Stavanger hadde da 17.000 innbyggere
 • Stavanger Søndagsskoleforening ble stiftet same tid.

1869

 • Krise og medlemssvikt delvis pga. adjunkt Hauglands foredrag vedrærende hva man kan finne ved å studere forskjellige jordlag. Peter Hærem oppmuntrer foreningen å fortsette. Da holder man til i Hetlandsgate.

1870

 • Misjonselev Christian Oftebro ble valgt til Ynglingens første formann.
 • Gjennom de neste 10 år stor vekkelsestid i Stavanger.

1872

 • Det går dårlig med foreningen på grunn av dårlig tilslutning. Styret ønsker å legge ned foreningen. Rasmus Hærem oppmuntrer medlemmene til å fortsette og han garanterer for å dekke utgifter til husleie.

1885

 • Ynglingen begynner å dra på turer innover Ryfylke og utover Jæren

1878

 • Peter Hærem dør, begraves fra Trefoldighetskirken på Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

1880

 • De norske Ynglingeforeninger blir stiftet i Kristiania.

1881

 • 27. november flytter Ynglingen inn i eget hus i Asylgaten.

1882

 • Ynglingen får sitt eget musikkorps. Dette blir først oppløst i 1977.

1883

 • Generalforsamling i Stavanger med 26 deltagere fra hele landet
 • Ynglingen starter undervisning i norsk, tysk og engelsk for 40 elever
 • Biblioteket har registrert 1000 bind og 3000 utlån.

1885

 • Ynglingens kvinneforening blir stiftet. Dette blir senere KFUK-ringen. Denne blir nedlagt i 2017.

1886

 • Stavanger Amts Ynglingeforeninger, kretsen, blir stiftet på møte i Sandnes med prost Meyer som en av stifterne.

1887

 • Ynglingen/Søndagsskoleforeningen sammen kjøper Laterna Magica (Lysbildeapparat)

1888

 • 17. mai Ynglingens nye fane avduket, malt av marinemaler Bennetter.
 • Jonas Dahl forfattet en kantate til anledningen og musikken ble skrevet av Olaf Paulus.
 • Stavanger KFUK blir stiftet for å arbeide for unge kvinner i Stavanger.

1889

 • Fra nå av blir Ynglingens møter ledet av valgt leder. Det blir innført håndskrevne aviser og møtereferat.
 • Dette året dukker det første forslaget opp om å slå sammen Ynglingen og Unge Kvinners Kristelige Forening opp, UKKF.

1892

 • Ynglingen stifter Hedningemisjonsforening.
 • Stephan Due dør.

1893

 • Den 26. februar innvies nybygget i tilknytning til det gamle Duehuset, med 700 deltagere til stede på innvielsesfesten.
 • En flokk ungdommer i såkalt Vennelag sto stadig i opposisjon til foreningens styre og styret beslutter å oppløse Vennelagene.

1895

 • Foreningens første fastlønnede sekretær, cand. theol. Peter Hognestad, blir ansatt. Han blir senere biskop i Bergen, professor og dikter.

1896

 • Ynglingen drar på 5 dagers tur til Haukeliseter via Hylen, Suldal og Røldal 28. juni -3. juli.

1897

 • Foreningens trykte månedsblad kommer ut for første gang.

1898

 • Noen ungdommer stifter Stavangerorkesteret av KFUM. Dette legges ned i 1983/84

1901

 • Ynglingen begynner med barnefester i Bjergsted etter at Stavanger Hvite Bånd hadde holdt på noen år.

1903

 • Sekretær cand.theol. Solberg slutter og sekretæroppgavene fordeles på flere medlemmer.
 • Dette året ble Unges Misjonsforening stiftet og mange ressurssterke medlemmer forlot da Ynglingen og gikk over i den nye foreningen.

1904

 • Forslaget om å gå sammen med UKKF dukket opp på ny.

1905

 • Det er stor vekkelsestid i Stavanger og Ynglingen

1907

 • Den 24. februar vedtok generalforsamlingen at Ynglingen og UKKF skulle slås sammen. Foreningen tar navnet Stavanger kristelige ungdomsforening. Stavanger Hvite Bånd melder seg også inn i Ynglingen.
 • Ynglingekoret blir startet. Dette blir lagt ned i 1968

1909

 • Rasmus Hærem dør 1. oktober
 • Dues vei får sitt navn oppkalt etter Stephan Due.

1910

 • Yngres Avdeling Gutter (YAG) blir stiftet 5. november. Legges ned 1980.
 • Ynglingen leier Lyder Sagensmarka til friluftsaktiviteter som lek, spill, fotball, krokket, og lignende.

1911

 • Yngre Avdeling Piker (YAP) blir stiftet 25. oktober. Legges ned 1980.
 • Ynglingen begynner med fester for de eldre på 17. mai

1913

 • Ynglingen arrangerer den første sommerleir for gutter på Stein i Høgsfjorden.

1915

 • Gutteavdelingen blir startet

1916

 • Vårskudd blir stiftet 29. mars

1918

 • 10. november feirer foreningen 50-årsjubileum og utgir eget jubileumsskrift. Det blir tatt opp offer i byens kirker og det blir opprettet et Jubileumsfond på kr 20.000.
 • Ynglingen foretar en stor innsamling til trengende i Wien der nøden er stor etter verdenskrigens slutt. 6 fulle jernbanevogner a 10 tonn ble sendt fra Ynglingen i Stavanger.

1919

 • En flokk ressurssterke kvinner forlot Ynglingen og startet Stavanger KFUK

1922

 • Ynglingen starter med sjøspeiderkorps.

1924

 • Stavanger KFUK kjøper hus i Dronningens gate 12

1925

 • Ynglingen arrangerer bokbinderkurs for sine medlemmer og stifter eget bokbinderlag.

1927

 • Stavanger KFUM stifter egen avdeling for unge menn.

1928

 • Ynglingen vurderer å bygge gymnastikksal i Asylgaten, men det blir for dyrt. Foreningen er også på jakt etter egen idrettsplass.
 • Det arrangeres fektekurs i foreningen.
 • Stavangerorkesteret av KFUM har nå symfonisk besetning.

1930

 • Landstedet Vier blir kjøpt.

1931

 • Foreningen arrangerer egne sportsgudstjenester på vintersportstedet i Madland
 • Vier blir høytidelig innviet den 7. juni
 • Den første YAP leiren arrangeres på Vier.

1934

 • Foreningens Aftenunderholdningsuke varte 11 dager dette året. Suksess med fremføringen av tablået «Stavanger i Mortepumpens Dage»
 • Jonas Dahls vei får sitt navn
 • Lars Dahles vei får sitt navn
 • Olaf Paulus vei får sitt navn

1940

 • Den andre verdenskrig bryter ut 9. april. En flokk medlemmer og ikke medlemmer evakuerer til Vier.

1942

 • De første Gutteavdelingsleirene blir arrangert på Vier, 6 leirer a 40 gutter på hver leir

1943

 • Ynglingen feirer sitt 75-årsjubileum. Gir ut eget jubileumsskrift.
 • Dette året går Stavanger KFUK i Dronningensgate 12 sammen med Stavanger kristelige Ungdomsforening, Ynglingen.
 • Ynglingen ansetter sin første kvinnelige sekretær, Ingeborg Figved Eriksen. Hun blir senere arrestert og løslatt 1945.

1945

 • 7. mai marsjerer en flokk syngende Ynglinger fra lekeplassen på Madlaveien nedover Kannik for å markere frigjøringen av Norge. Det ble etter hvert et stort tog.
 • Ynglingen markerte seg sterkt i Folketoget dette året på 17. mai dette året.
 • Ynglingen hadde på mange måter vært et sentralt samlingspunkt for barn og unge under krigen og opplevde kanskje sin største periode i historien så langt.
 • KFUM speiderne startet dette året i Ynglingen

1951

 • Husmorgruppen (senere Kvinneforum) blir stiftet.

1952

 • Mødreringen YAG startet.

1953

 • Det første ulveflokken blir stiftet.

1954

 • Det gamle hovedhuset på Vier blir revet. Et nytt og større bygg blir oppført på samme tomt og med tilnærmet samme utseende.
 • 4. april innvier foreningen sine nye lokaler på Madlaveien 24.
 • Foreningen begynner med mannsmøter.
 • Cecilie Tvedt får en gate oppkalt etter seg
 • Organist Svensen får også en gate oppkalt etter seg
 • Peter Hærem får sitt gatenavn

1955

 • Soldatarbeidet finner sin form på Soldathjemmet i Waagehuset.

1958

 • Landets første Y`s Mens klubb blir chartret i foreningen.

1960

 • Landets første tenåringstreff (TT) ble arrangert i Madlaleiren med 2000 deltakere fra hele lander. Treffet var et «gnistrende fyrverkeri av nye ideer og impulser.» Det var også landets første teneåringtreff. TT ekspressen kom med 700 tenåringer fra hele østlandsområdet til Stavanger. Resten kom fra andre steder i landet. Dette var akkurat i overgangen da Odd Anderson sluttet som sekretær og Osvald Grønning overtok. En rekke medlemmer av Ynglingen deltok i forarbeidene til TT i Madlaleiren.
 • Jon Arnøy var foreningens formann på den tiden.

1963

 • KFUM-kameratene, Stavanger blir stiftet 7. februar. 30 medlemmer. Det første styret besto av : Einar Dagsland (formann), Toralv Nesvik (nestformann), Carl Helge Hana (kasserer), Dag Christian Meling (sekretær), Kjell Jensen (styremedlem), Kjell Petter Lura (varamedlem), Einar Larsen (varamedlem).
 • Håndballavdelingen startet opp 10. oktober. Første leder (oppmann) var Lillian Hansen.
 • Unge Hjem startet. Nedlagt 1966.

1964

 • Treffen Snackåpnes i Waagehuset

1965

 • Første ordinære årsmøte i håndballavdelingen ble avholdt 15. november. Med valg av styret: ​Aud Ingunn Sandsmark (Formann), Sissel Thomsen (Sekretær​), ​Tove Jensen (Kasserer), ​Ranveig Egenberg (Styremedlem)

1966

 • Det internasjonale UMCA arrangerer verdenskonferanse for ungdom i Madlaleiren 800 deltagere fra hele verden.

1967

 • Hovedstyret vedtar utbygging på Vier av nye soverom, sanitæranlegg, speiderloft, husfarbolig og grovkjøkken.
 • Foreningen tar oppgaven med å dele ut telefonkatalogen for første gang. Dette ble en dugnadsjobb som ble utført årlig helt til telefonkatalogene ikke lenger ble delt ut i
 • Bordtennisavdelingen​ startes med første styret bestående av : ​Erling Pedersen (Formann + oppmann), ​Olav Mugaas (Kasserer), ​Leif Erik Rasmussen (Sekretær), ​Tor Inge Olsen (Styremedlem)

1968

 • 100-årsjubileet feires 3 dager til ende. Jubileumsbok utgis.
 • Ynglingen har det året 4 KFUM speidertropper- 4 ulveflokker med tilsammen 233 medlemmer
 • KFUK speiderne har 7 speidertropper og 5 meiseflokker med tilsammen 340 medlemmer.
 • Nye speiderrom ble innredet i kjelleren på Madlaveien 24
 • Dette året startes de første Unge Voksne gruppene
 • Sky-Sing begynner sin virksomhet sammen med St.Georges Band og har sin første rytmegudstjeneste i St.Petri kirke
 • Stor Teen Age Party ble arrangert på hotell St. Svithun 17. mai med 160 deltakere og lange ventelister.
 • Adjunkt Haugland gate får sitt navn
 • Nye speiderrom blir innredet i kjelleren på Madlaveien 24.
 • Ynglingekoret nedlegges. Koret startet i 1907.

1969

 • Ynglingens hovedstyre vil at gutter og jenter i foreningen skal lære om det å være sammen. En ønsker å legge grunnlaget for samspill med nye mennesker med annen hudfarge, annet språk, annen hudfarge eller handicap. Høstens tema er: Livet er mer enn å stå der å se
 • Ynglingen selger tomt til KFUK speiderne på Vier.
 • Foreningen har begynt med mer utadvent virksomhet som:
  • Hele menigheten synger.
  • Gospelkonserter.
  • 17. mai fester.
  • Siddisdager.
  • Ship-shape med alkoholfritt tilbud på de Røde Sjøhus
 • Ny avdeling for voksne over 25 år startes
 • Aktivitetshuset, et nytt tilbud til barn i alderen 3.til 6.klasse
 • Rogaland KFUK speidere har fått kontor i Ynglingen
 • Samarbeid mellom Ynglingen og kommunen om tilbud i bydelene opprettes
 • Loppemakred i Nygaten
 • Soldathjemmet er i god drift

1970

 • Skipsbygger Hærem får sitt navn knyttet til en gate i Stavanger
 • Soldathjemmet er tungt å drive. Få gjester
 • Vier i god drift
 • Vårskuddleir på Vier
 • Godt år for Ungdomsklubben
 • Fredagsklubben. Full festsal på krabbefest
 • Ynglingen 1882. Korpset arbeider tungt
 • Sky Sing, godt år. 100% fremmøte på øvingene. Turer til Sauda, Bryne, Jørpeland og Bergen
 • KFUM Volleyball startes. Første styre består av: ​Gunnar Eide (Formann), ​Astrid Berg (Nestform. / sekretær), Christian Wathne (Kasserer​), ​Rolf Pettersen (Styremedlem).

1971

 • Soldathjemmet lagt ned.
 • Unge Voksne starter kor. Øver på Soldathjemmet
 • Knoppen avdeling for jenter i alderen 7-17 år starter
 • Ungdomsavdeling starter nytt lørdagstilbud i Festsalen.
 • Anders Bærheim får sitt navn knyttet til en gate i Stavanger
 • Nytt ungdomskor for dem som er over «sky-sing-alderen» er startet
 • Mødreringen for YA har begynt matutdeling til eldre.
 • Treffen er nyåpnet etter utvidelse av lokalene
 • St.Svithun Y’s Mens klubb er chartret
 • Y's Men junior er oppløst. Medlemmene går inn i St.Svithun
 • Ungdomsklubben starter nytt lørdagstilbud i Festsalen
 • Treffen Snack arrangerer visekvelder i  kjelleren under Treffen
 • Mørkerom for fotointeresserte unge er innredet i kjelleren på Madlaveien 24

1972

 • Ynglingen vertskap for Statens Ungdomsråd på befaring i Stavanger.
 • Ungdomsgudstjeneste i St. Petri kirken med mer enn 1000 unge blir TV overført.
 • Foreningen oppretter utvalg som skal styrke administrasjonen
 • Sky Sing har et meget godt år. Arrangerer miljøkvelder og turer uten opptreden.

1973

 • Sky-Sing feirer 5-årsjubileum og arrangerer «Feire Jul» for første gang i Petrikirken.
 • Bekkefaret Fritidsklubb drives av Ynglingen i samarbeid med kommunen. Kristent livssyn skal ikke fremmes slik at noen blir utelukket.
 • Ynglingen har kjøpt andel i en leilighet i Misjonsblokkene til bruk for sekretærer
 • Ungdomsklubben har sluttet med vanlige møter, men fortsetter med samlingene på Soldaten
 • Sky Sing fremførte sangspillet Ildens øyeblikk til tekst av Ole Kristian Ellingsen og med musikk av Håkon Berge. Det var siste gang Sindre Eide ledet Sky Sing koret.
 • Club 3 har opprettet et nytt, selskapelig lørdagstilbud for unge over 20 år. Tiltaket er omstridt fordi man har ringdanser på programmet før møtene.
 • Kvinneforeningen har slått seg sammen med Mødreringen og byttet navn til KFUK ringen.

1974

 • Naustet på Vier nytt bølgeblikk ta, og madrassene på soverommene er skiftet ut.
 • Avtalen med kommunen vedrørende drift av Bekkefaret fritidsklubb blir sagt opp på grunn av mangel av lokaler.
 • Lørdagsskolen er et nytt programtiltak for ledere i K og M og byens menigheter. Dette arrangeres av Rogaland krets av K-M
 • Lagalyren er en ny klubb opprettet for unge
 • Trekanten har innført en times folkeleik før møtene. Et populært tiltak.
 • Husmorgruppen ønsker å bytte navn slik at en kan inkludere flere kvinner
 • Ynglingen har fått sitt eget hustrykkeri
 • Treffen har lederproblemer. Klubben fortsetter. De fleste medlemmene kommer fra Kannik skole

1975

 • Hovedstyret orienterer Stavanger kommune om vurdering salg Madlaveien 24 og om plan og romkomiteer for nybygg Lassa blir opprettet.
 • Gutteavdelingen feirer sitt 60-årsjubileum.
 • Nytt barnekor for medlemmer 9-13 år
 • Sky Sing har fremført Håkon Berges Johannespasjon i Petrikirken
 • Sky Sing arrangerer gudstjenester med fulle kirker og øver inn nye salmer før gudstjenestene
 • Stavanger Y’s Men får nye møtelokaler på Skipper Worse
 • Lørdagsskolen er populær med 80 deltakere fordelt på 5 kurs: Nytt: gitarkurs og kurs for barneledere
 • Gutteavdelingen feirer 60-årsjubileum

1976

 • K-speiderne. Godt år med 325 medlemmer. Stor aktivitet.
 • M-speiderne. Godt år. Ny tropp: 21 Stav. KFUM
 • Gospelkoret Evangelium får mange nye medlemmer og har flere opptredener
 • KFUK trim er et nytt tiltak med trening i gymsal og svømmebasseng - først på Kannik skole og senere på Solborg folkehøgskole. Omtrent 20 kvinner deltar.
 • Husmorgruppen skifter navn til Kvinneforum
 • Vårskudd har 20 medlemmer, Bibelgruppe, bedriftsbesøk, bakekvelder, venninnekvelder og hagefeste sammen med YAP
 • Treffen. «Essogjengen» har dominert samlingene slik at andre har følt seg utenfor og sluttet

1977

 • Korpset av 1882 nedlegges 17. mai
 • Foreningen har for tiden 9 ansatte.
 • KFUM-kameratene feirer 15-årsjubileum.
 • Treff er en ny avdeling for voksne. Dette har vært et savn. En prøver med uformelle møter med mat, prat, kåseri og foredrag.
 • Nybygg på Lassa. Arkitekt Brandsberg/Dahl er bedt om å utarbeide et prosjekt for nybygg på Lassa
 • Vier. Da midlertidig kirkebygg i Bekkefaret ble revet, fikk Ynglingen overta materialer til kapell på Vier. Yrkesskolen ved Jørg Svendsen sto for riving og transport til Vier.
 • Sky Sing har hatt et krevende år med mye aktivitet for sine 90 medlemmer. Vellykket tur til Østlandet med 75 deltakere
 • Treffen har hatt et godt år med mange nye medlemmer. Har satt i gang sommertilbud en gang i uken med bordtennis og spill. Det er behov å utvide åpningstidene da mange ung har lite å ta seg til om sommeren
 • Barneparkering i Ynglingen før jul for foreldre på julehandel

1978

 • Årsmøtet ber Hovedstyret vurdere nærmere presisering av vedtektene vedrørende kjønnsfordeling ved valg av styremedlemmer
 • Hylerten er lagt ned
 • Sky Sing feirer 10-årsjubileum med gudstjeneste i St.Petrikirken og middag med ungdomsgudstjeneste om kvelden. Gamle og nye Skysingere er med.
 • Vier. Den gamle kanoen Manfred flyter enda til gled for all svømmedyktige på Vier. Kanoen ble gitt av engstelige foreldre til en gutt i YAG. De ønsket ikke at sønnen skulle leke med et slikt redskap
 • Vier skal rehabiliteres over to år. Vierstyret har vært på befaring og utarbeidet prioriteringsliste.

1979

 • Foreningen hadde 4 ansatte sekretærer dette året
 • Kapellet på Vier vigsles i mai. Kapellet blir senere vinterisolert
 • YAG/YAP ble lagt ned ved årsskiftet. Tiden krevde nye opplegg. En tok sikte på å nå unge i alderen 14-16 år. Begge avdelingene ble slått sammen til Mix Ten. Dette førte til mange nye medlemmer og stor aktivitet. Den nye avdelingen satset på gruppearbeider og aktivitetskvelder med bibelgrupper, korgrupper, spill og avslapning.

1980

 • Jubeluka. 25. – 29. juni. Norges KFUK-KFUM feiret sitt 100-årsjubileum i Stavanger med 600 deltakere i alle aldre. Det ble en jubeluke i fem dager med bløtkaker, nattklubb, jazz, solidaritet og forkynnelse.
 • KFUM Volleyball er størst i Stavanger. Halvparten av medlemmene er under 20 år. Old Boys, paradelaget driver bare med trim.
 • Knerten starter. Nedlegges 2014
 • YAG og YAP går sammen i MIX TEN
 • Heftige diskusjoner om Ship Shape og oppstarten i Røde Sjøhus.
 • Jubeluka : Hele Forbundsfamilien samlet 8 steder i Stavanger i 5 dager med med bløtkake, nattklubb, jazz, solidaritet og forkynnelse. Deltagere fra hele landet.
 • KFUM-kameratene 600 medlemmer.
 • Fredagstreff for voksne avvikles.
 • Vannboring Vier på 200 meters dyp.
 • Vier blir vinterisolert. Utskifting av alle vinduer.
 • Onsdagsforum er et nytt tiltak for Unge Voksne med møter om onsdagene forunge over 17 år. En vil legge vekt på oppbyggelse, lærerike og hyggelige samvær

1981

 • KFUK speiderne har opprettet ny gruppe for døve og hørselshemmede. Ventelister for de andre speidergruppene
 • KFUK trimmen har 48 på venteliste
 • EDB innføres for medlemsregister
 • Foreningen har 4 heltidsansatte sekretærer

1982

 • St.Svithun Y's Men`s klubb blir chartret
 • Ship Shape samler 100 unge hver 14. dag på De røde sjøhus
 • Klubb 3 nedlegges
 • Foreningen diskuterer nærradio

1983

 • Første spadestikk for nye Ynglingen på Lassa
 • MixTen og Vårskudd legges ned
 • Sky Sing feirer 15-årsjubileum med konsert og jubileumsskrift

1984

 • Ynglingen flytter til Lassa. Bygget overleveres og det er arrangement i det nye bygget en hel uke med 11 arrangement og 300 besøkende
 • Treffen flytter til Hansons Minde på grunn av byggingen

1985

 • Staben omorganiseres med daglig leder
 • Foreningen starter utleie på dagtid
 • KFUK ringen, tidl. Kvinneforeningen er 100 år
 • Treffen hadde omstillingsproblemer i forbindelse med flytting til Lassa
 • Yngligens arkiv blir overført til Byarkivet som «privatarkiv nr 41» «Arkivet har stor byhistorisk verdi» ble det uttalt fra mottaker
 • Ynglingen går inn i dataalderen og får EDB utstyr

1986

 • Jenteklubben, 10-13 år, har 23 medlemmer og drama og forming på programmet
 • Triangelkoret skifter navn til «Juba»
 • Treffen skifter navn til «Cafe’ Python». Åpen fra 16.00 til 22.00. Opp til 100 besøkende
 • Stavangerspillet sorteres og pakkes, som dugnadsarbeid
 • Det blir arrangert kunstutstilling i Ynglingen
 • Det blir arrangert samling for byens konfirmanter i Ynglingen
 • Påskeklubb på Sinnes arrangeres for 9. gang
 • KFUM kameratene er best i byen i håndball
 • Cafe’ me Style møte i kjelleren 2.hver lørdag

1987

 • Kunstutstilling 6-8. november
 • Ynglingen har 1225 medlemmer
 • «Qvo Vadis» mini Sky Sing har 15-30 medlemmer på øvelsene

1988

 • Treffe og Cafe’ Python avslutter på grunn av mangel på ledere og driftsstøtte fra kommunen
 • Evangelium skifter navn til Koriallverden

1989

 • Vier. Stadig flere brukere, men landstedet er i dårlig forfatning bygningsmessig
 • Hovedstyret etablerer 7 hovedutvalg: Arbeids-, Finans-, Arrangement-, Lederutvikling-, Informasjon-, Barne- og Ungdomsutvalg med 26 medlemmer og en rekke komiteer i alt 8 stk.

1990

 • Foreningen har 282 hovedmedlemmer. Totalt 1307 medlemmer
 • Aktivitene omfatter; Knerten 60 medl., Knoppen 15 medl., jenteklubb 10-13 medl., Sky Sing, Korialverden 15-20 medl., Speidere, Kristent kvinneforum, KFUK ringen-, KFUM kameratene Fotball, Håndball og Volleyball

1991

 • Eli Jølbo Myrset blir valgt til Ynglingens første kvinnelige leder.
 • Ynglingens ansattestab redusert fra 3 til 2 på grunn av dårlig økonomi
 • KFUK`s Verdensrådsmøte arrangeres i Stavanger med 600 deltagere fra 80 land
 • Trekanten - Ynglingens skolefritidsordning starter.
 • Vier oppussing: Innvendig brannsikring, skifte av utvendig kledning. Ombygging av speiderloft
 • Hovedmedlemmer 294, totalt 1229 medlemmer

1992

 • Lassa Y's Mens`s klubb, for både kvinner og menn, blir chartret.
 • Baroniet. Det bygges nytt speiderhus, etter brann ved Preikestolhytta
 • Trekanten får tilskudd fra kommunen
 • Vier: Familietur, Triangelleirer, St. Hans feiring
 • KFUK trimmen ca. 45 medlemmer. Mange står på venteliste

1993

 • Senior-Ynglingen starter og har sitt første møte 13. mars
 • Ynglingen 125 år. Feires i 3 dager 5.-7.nov. i Konserthuset og i Stavanger sentrum og med festgudstjeneste og kirkekaffe i St.Petrikirken søndagen. Ordfører Brit Egaas Røen hilste fra kommunen. Professor Jakob Jervell talte og nevnte: Det finnes en Hellig trekant i Stavanger: Stavanger Aftenblad-Stavanger turistforening-Ynglingen, som store deler av Stavangers befolkning i en eller annen sammenheng har et forhold til»
 • Ynglingen 125 år. Flott innslag i 17.maitoget. Beste innslag. Hovefeiring helgen 5.-7. nov. 800 til stede i Konserthuset 5.nov., 6. nov Arrangement på Arneageren og Kulturhuset. Festgudstjeneste i St. Petri kirke m/kirkekaffe i Ynglingen
 • Ynglingens julemesse er blitt en institusjon
 • Kafe’ Laurencia åpner tilbud for unge fra 17 år og oppover hver fredag
 • Roger har fortsatt åpent tilbud fra 13 år og oppover. Mellom 50 og 100 ung kommer på møtene

1994

 • KFUM kam. voleyball lag jenter på tur til Housten, USA
 • Utdelingen av telefonkatalogen, 26500 eksemplarer, er organisert i 130 ruter og utført av frivillige. Dette ga Ynglngen en inntekt på kr 120.000
 • Medlemmer: 325 hovedmedlemmer. 1191 totalt
 • Medlemsbladet utkommer med 6 nummer. Opplag 100

1995

 • Knerten har 50 medlemmer
 • Ynglassen (ny Trianglklubb) gutter/jenter 2-6.klasse starter
 • Sky Sing har hatt et godt år. 90 medl.
 • Roger ungdomsklubb med 150-450 delt.
 • Trekanten Skolefritidsordning har 41 barn
 • Seniorynglingen ca 70 på møtene i løpet av året og hele 115 på adventsmøte
 • Medlemmer: 267 hovedmedl. 1138 totalt
 • Medlemsbladet utkommer med 4 nummer
 • Speidere: Stav. 2. KFUK 33 medlemmer, 3. KFUK 83 medl., 21.KFUM 18 medl, 25. KFUM 75 medl.

1996

1997

 • Lassa Y’s Men’s klubb arrangerer Ynglingens loppemarked for første gang i Festsalen. Senere i Duesalen og fra 2003 i Ynglingehallen
 • Diskusjon vedrærende salg av Vier. Årsmøte bestemte å beholde stedet.
 • KFUK speidere fra Ynglingen er på tur til Chile
 • Forberedelser til bygging av Ynglingehallen
 • Vier. Ny robåt er anskaffet (Kv.Kvinneforum)
 • Vier. Fiks Ferige Ferie arr av Stav. Kommune.
 • Vier med 17. mai feiring. Knøttetreff, Klasseweekend, St.Hans fest, Fotballeirer

1998

 • Ynglingehallen innvies 29. november. Hallen finansieres ved at Ynglingen bidrar med 6 mill. samt 1 mill. tomt, kommunen med 4.7 mill.samt forskuttering av tippemidler

1999

2000

2001

 • Finn Pedersen sluttet som daglig leder og ble ikke erstattet. Ida Vik hadde permisjon og ble erstattet av Randi Myklebust
 • Vier. Uteområdene er ferdigstilt etter de store gravearbeidene i 2000. Nytt kjøkken er tatt i bruk. Sovehuset reist, men ikke innredet
 • Voksne avdelinger: KFUK ringen, Kvinneforum, Seniorynglingen, Y’s Men
 • Årsmøtet. 28.02 2001. Medlemmer totalt: År 2000: 251 hovedmedlemmer, 995 totalt. År 1999: 266 hovedmedlemmer, 1005 totalt

2002

 • Lovendringsforslag ny organisasjon: Forenings- og eiendomsstyrer
 • Foreningsleder. Ingen kandidat til ledervervet. Nytt ekstraordinært års møte 22. januar 2003. Bjørg Danielsen Jølbo ble valgt

2003

 • Nytt sovehus innvies på Vier.
 • Medlemmer: 228 hovedmedlemmer, 1006 medlemmer i alt

2004

 • Årsmøte 22.11. Elise Bøgh Søreide gjenvalgt som leder

2005

2006

2007

 • Strategidokument vedrørende foreningens profil og økonomi fremlagt.

2008

 • Nybygg (mellombygg) påbegynt.
 • Vier overføres til eiendomsstyret.
 • Sky Sing feirer 40-årsjubileum
 • Kassa barnehage flytter inn

2009

 • Bibel Dykk på Lassa og Syng for Guds skyld i St.Petri, starter opp

2010

 • Mellombygget åpnet.
 • Lassa SFO flytter inn

2011

 • Ny digital hjemmeside.
 • Treffen kafe serverer middag, men dette blir en for krevende driftsform.

2012

 • Y’s Men`s 70. internasjonale verdenskongress, med 750 deltagere fra 40 land
 • Arrangeres i Stavanger. De 3 klubbene i Ynglingen sterkt involvert
 • Jordskifterettsdom. Nabo anla sak og krevde eierskap til større deler av Ynglingens og andre naboers eiendommer på Vier, men tapte på alle punkter. Eiendomsgrensene nå fastlagt og merket.
 • Dugnadsgjengen (i moderne tid) for Vier hver tirsdag og foretar renovering av anlegg.
 • Debatt vedr. nytt renseanlegg på Vier. Ynglingen skal gi plass til slamavskiller for 70 hytter mot fritt til å knytte seg til anlegget.

2014

 • Ny diskusjon om salg av Vier for å rette opp foreningens økonomi, men Hovedstyret vil ikke selge, men se på muligheten av å leie ut mer av foreningsbygget på Lassa.
 • Etter 15 år går Knerten inn.
 • Lille Lørdag: nytt tilbud for voksne
 • Ynglingen Familie: 3-4 årlige arrangement
 • KITT starter opp i samarbeid med Domprostiet.

2015

 • Årsmøte avvikler ordningen med 2 styrer. PU og EU sammen i HS + et administrasjonsutvalg.

2017

 • KFUK-Ringen (etablert 1885 som Kvinneforeningen) nedlagt.
 • Vier: Naustet og 8 soverom 2.etasje hovedhus restaurert.

2018

 • Dette året huskes som foreningens 150-årsjubileum.
 • 23-25. november med julemesse, fest, konsert, festgudstjeneste i St. Petri kirken og kirkekaffe på Lassa.
 • Ny Strikkekaffe annen hver tirsdag
 • Årsmøte forelagt sak om ny aktivitets hall. Sterkt ønske om mer treningstid for håndball og volleyball. Møtet bestemte godkjenning av utbygging med en rekke betingelser.
 • Vier: Dugnaden fortsetter med restaurering Eldhuset


Referanser og kilder[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ditt kfuk kfum». kfuk-kfum.no. Besøkt 9. november 2019. [død lenke]
 2. ^ «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene». w2.brreg.no. Brønnøysundregistrene. Besøkt 9. november 2019. «Organisasjonsnummer: 970 113 533 Navn/foretaksnavn: KFUK-KFUM STAVANGER» 
 3. ^ a b «Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943 : et jubileumsskrift». Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943 : et jubileumsskrift. Eget forlag. 1944. Besøkt 8. november 2019. 
 4. ^ a b Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943. Eget forlag. 1944. 
 5. ^ Ynglingens årsmeldinger 1968 - 2018
 6. ^ «Ynglingens månedsblader». Medlemsblad. 1968–2018. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]