Jesu slektsregister

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Jesu slektsregister forekommer som to slektsregistere i Det nye testamentet, det ene i Matteusevangeliet 1:1-17 og det andre i Lukasevangeliet 3:23-38. Disse føyer seg i rekken av flere slektsregistre i Bibelen, hovedsakelig i Det gamle testamentet.

Begge omtaler Josef, Jesu fosterfar, men en vanlig oppfatning er at det i Matteus er Josefs slektsregister mens det i Lukas er Marias. I såfall regnes Josefs forfedre tilbake til kongene i tostammeriket og til Salomo, mens Maria omtales som en etterkommer av Natan, en annen sønn av David og Batseba.

Slektsregisteret i Matteus begynner med Abraham. Det begynner med å si «Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob...» og så videre. Det fortsetter gjennom Judas etterkommere til David, og Tamar, Rahab, Rut og Urias hustru (Batseba) tas med som mødre til henholdsvis Peres, Boas, Obed og Salomo. Slektslinjen fortsetter gjennom kongene i tostammeriket, men Akasja, Joasj og Amasja samt Jojakim er utelatt. Det å utelate enkelte slektsledd forekommer også andre steder i Bibelen. Slektslinjen fortsetter gjennom Serubabel og hans etterkommere og avslutter med «Josef, Marias mann. Hun fødte Jesus, han som kalles Kristus».

Slektsregisteret i Lukas begynner med å si at Jesus ble holdt for å være sønn av «Josef, sønn av Eli, sønn av Mattat...» og så videre tilbake til Natan og David og deretter alle forfedrene helt tilbake til Adam.