Jesu slektsregister

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Jesu slektsregister forekommer som to slektsregistere i Det nye testamentet, det ene i Matteusevangeliet 1:1-17 og det andre i Lukasevangeliet 3:23-38. Disse føyer seg i rekken av flere slektsregistre i Bibelen, hovedsakelig i Det gamle testamentet.

Begge omtaler Josef, Jesu fosterfar, men en vanlig oppfatning er at det i Matteus er Josefs slektsregister mens det i Lukas er Marias. I såfall regnes Josefs forfedre tilbake til kongene i tostammeriket og til Salomo, mens Maria omtales som en etterkommer av Natan, en annen sønn av David og Batseba.

Slektsregisteret i Matteus begynner med Abraham. Det begynner med å si «Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob...» og så videre. Det fortsetter gjennom Judas etterkommere til David, og Tamar, Rahab, Rut og Urias hustru (Batseba) tas med som mødre til henholdsvis Peres, Boas, Obed og Salomo. Slektslinjen fortsetter gjennom kongene i tostammeriket, men Akasja, Joasj og Amasja samt Jojakim er utelatt. Det å utelate enkelte slektsledd forekommer også andre steder i Bibelen. Slektslinjen fortsetter gjennom Serubabel og hans etterkommere og avslutter med «Josef, Marias mann. Hun fødte Jesus, han som kalles Kristus».

Slektsregisteret i Lukas begynner med å si at Jesus ble holdt for å være sønn av «Josef, sønn av Eli, sønn av Mattat...» og så videre tilbake til Natan og David og deretter alle forfedrene helt tilbake til Adam.

En annen forklaring på de to forskjellige slektregisterne for Jesus er at den Israelske odelslov opererte med to forskjellige slektskap: Det arvemessige og det biologiske. Hvis f.eks en mann i felles husholdning døde barnløs skulle en av hans brødre oppreise barn i dennes sted, for at ikke hans slekt skulle forsvinne fra Israel. (5. Mosebok kapittel 25, vers 5) Dette barnet ble regnet som den avdødes barn, selv om vedkommende altså ikke var biologisk far. Et slikt tilfelle skal ha forekommet i slektsleddet før Josef, Jesu far, hvor Jakop fostret en sønn for sin avdøde halvbror Eli (Heli) Etter Israels arvelov er det Lukas som er riktig, men biologisk er det Matteus som er korrekt. Dette forklares i Eusebius Church History oversatt til engelsk av Paul L. Maier.

Her følger en oversettelse til norsk av denne forklaringen som stammer fra Julius Africanus (ca år 185 til 251 eKr.) "Regnes generasjonene fra David via Salomo (som Matteus gjør i Matt 1.15-16), blir den tredje fra enden Mattan, hans sønn var Jacob, Jesu far. Men hvis vi følger Lukas (Luk 3.23-37) og regner fra Nathan, Davids sønn, blir den korresponderende tredje fra enden Melchi, som hadde sønnen Heli, Josefs far. Det må derfor vises hvordan både Heli og Jacob kan være fedre til Josef, og både Mattan og Melchi, tilhørende to forskjellige familier, var bestefedre."

"Mattan og Melchi, siden de hadde den samme kone, ble fedre til halvbrødre, fordi loven tillater en kvinne som har blitt skilt eller er blitt enke å gifte seg igjen. Estha, det tradisjonelle navnet på konen det dreier seg om, giftet seg først med Mattan (etterkommer av Salomo) og fødte ham Jacob. Når Mattan døde, giftet enken seg med Melchi (etterkommer av Nathan), av samme stamme men forskjellig familie, og fødte ham Heli. Dermed hadde Jacob og Heli den samme moren, og når Heli døde barnløs, så giftet hans halvbror seg med hans enke og ble far til Josef med henne. Så Josef var den naturlige sønn av Jacob, men etter loven sønn av Heli, for hvem en god bror hadde oppreist avkom."