Jens Edvin A. Skoghøy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Jens Edvin A Skoghøy)
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Edvin A. Skoghøy
Født16. feb. 1955Rediger på Wikidata (66 år)
Tromsø kommuneRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Dommer, professor, juristRediger på Wikidata
Embete Høyesterettsdommer (19982017), høyesterettsdommer (2020–)Rediger på Wikidata
Utdannet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i TromsøRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Medlem av Det Norske Videnskaps-AkademiRediger på Wikidata

Jens Edvin Andreassen Skoghøy (født 16. februar 1955 i Tromsø) er en norsk høyesterettsdommer og tidligere professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Skoghøy tok juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1980. Han var privatpraktiserende advokat fra 1983 til 1987 og fikk møterett for Høyesterett fra 1988. Skoghøy var utdanningsstipendiat ved Universitetet i Tromsø 1988-90 og ble i 1990 kreert dr. juris ved Universitetet i Tromsø på avhandlingen «Factoringpant». Han var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 1990-98. Skoghøy ble utnevnt til Høyesterettsdommer av Kongen i statsråd 30. januar 1998. Han tiltrådte som dommer ved Norges Høyesterett 15. august 1998. Han sluttet som dommer i Høyesterett i januar 2017 og ble gjeninnsatt som professor ved Universitetet i Tromsø etter 19 år som dommer i Høyesterett.[1] Våren 2020 ble han igjen utnevnt til dommer i Høyesterett, og tiltrådte stillingen 12. oktober 2020.

Skoghøy har skrevet en rekke bøker om blant annet tvisteløsning, panterett og sivilprosess.

Bibliografi[rediger | rediger kilde]

Bøker[rediger | rediger kilde]

 • 2016 Panteloven med kommentarer, 3. utgave
 • 2010 Tvisteløsning (2. utgave utgitt i 2014, 3. utgave i 2017)
 • Skoghøy, Jens Edvin A., Nytt i ny tvistelov, 2008.
 • 2004 Panterett (2. utgave utgitt i 2008, 3. utgave i 2014)
 • 2003 Panteloven med kommentarer, 2. utgave
 • 2001 Avgjørelser i sivilprosess, medforfatter: Christian Hauge
 • 1998 Tvistemål (2. utgave utgitt i 2001)
 • 1991 Kompendium i sivilprosess I (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1989 Konge, rikskirke og lokalmenighet (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1987 Rettergangsstraff (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1983 Innføring i mannskapsrett (som Jens Edvin Andreassen)

Artikler[rediger | rediger kilde]

 • 2016 «Domstolsskapt prosessrett» i Rettsavklaring og rettsutvikling : Festskrift til Tore Schei, s. 60
 • 2016 «Høyesteretts rolle og arbeidsmåte» i Lov og rett, nr. 5, 2016, s. 302
 • 2016 «Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og ansvar overfor private i og utenfor kontrakt» i Jussens venner, nr. 4, 2016, s. 189
 • 2015 «I hvilken utstrekning bør rettsoppfatninger av Høyesterett kunne fravikes?» i Lov sannhet rett : Norges Høyesterett 200 år, 2015, s. 254
 • 2015 «Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven» i Lov og rett, nr. 4, 2015, s. 195.
 • 2015 «Dommeren og loven - betydningen av dommerens egne vurderinger («reelle hensyn»)» i Jussens venner, nr. 6, 2015, s. 287
 • 2014 «À konto-avdrag, foreldelse og rettskraft» i Lov og rett, nr. 4, 2014, s. 187
 • 2014 «Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven» i Jussens venner, nr. 5, 2014, s. 297
 • 2014 «Den nødvendige dissens» i Jussens venner, nr. 3, 2014, s. 162
 • 2013 «Reelle hensyn som rettskilde» i Lov og rett, nr. 4, 2013, s. 257
 • 2013 «Advokaters taushetsplikt og de korresponderende bevisforbud i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119» i Tidsskrift for strafferett, nr. 2, 2013, s. 166
 • 2012 «Tvisteloven og Lugano-konvensjonen – duplikk til Frantzen» i Lov og rett, nr. 7, 2012, s. 438
 • 2012 «Tvisteloven og Lugano-konvensjonen» i Lov og rett, nr. 4, 2012, s. 193
 • 2012 «Nasjonal EMK-prøving – svar til Bjørnar Borvik» i Lov og rett, nr. 3, 2012, s. 170
 • 2011 «Dynamisk tolking i internasjonale domstoler som fenomen, problem og effektivitetsgaranti» i Lov og rett, nr. 9, 2011, s. 511
 • 2011 «Forbud mot tilbakevirkende lovgivning» i Lov og rett, nr. 5, 2011, s. 255
 • 2011 «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK» i Lov og rett, nr. 4, 2011, s. 189
 • 2011 «Ansvar for saksomkostninger i sivile saker» i Lov og rett, nr. 3, 2011, s. 111
 • 2011 «Dommerrollen gjennom de siste 50 år – noen utviklingstrekk» i Lov og rett, nr. 1–2, 2011, s. 4
 • 2010 «Dommeratferd og dommerbakgrunn. Særlig om yrkesbakgrunnens betydning for utfallet av tvister mellom private og det offentlige», i Festskrift till Torgny Håstad, 2010, s. 711–726
 • 2010 «Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover» i Lov og rett, nr. 9, 2010, s. 564
 • 2009 «Fravær og oppfriskning etter ny tvistelov» i Lov og rett, nr. 10, 2009, s. 579
 • 2009 «Fra jury til meddomsrett» i Lov og rett, nr. 7, 2009, s. 385
 • 2009 «Praktiseringen av krav til dommerhabilitet i Norges Høyesterett» i Lov og rett, nr. 6, 2009, s. 324
 • 2009 «Ankesiling og begrunnelse» i Lov og rett, nr. 3, 2009, s. 129
 • 2009 «Allmennhetens rettigheter i strandsonen» i Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 2, 2009, s. 103
 • 2008 «Tvungent prosessfellesskap i offentligrettslige trepartsforhold» i Lov og rett, nr. 4, 2008, s. 220
 • 2008 «Ekspropriasjonsrett på avveier» i Lov og rett, nr. 4, 2008, s. 193.
 • 2007 «Endringer i sivilprosessen som følge av ny tvistelov og betydningen av disse for jordskifteprosessen» i Areal og eiendomsrett, 2007, s. 547
 • 2007 «Ny tvistelov – noen hovedpunkter» i Lov og rett, nr. 4, 2007, s. 195.
 • 2007 «Menneskerettsdomstolens straffebegrep» i Lov og rett, nr. 4, 2007, s. 193.
 • 2006 «Kravene til søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjonen etter tvisteloven – noen grunnleggende spørsmål» i Lov og rett, nr. 7, 2006, s. 407.
 • 2006 «Ny norsk sivilprosesslov – tvisteloven av 2005» i Jussens venner, nr. 5, 2006, s. 269.
 • 2005 «I hvilken utstrekning kan vitneforklaringer som er avgitt under etterforskningen, leses opp under hovedforhandlingen i straffesaker?» i Lov og rett, nr. 5–6, 2005, s. 283; medforfatter: Tonje Vang
 • 2003 «Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr 1 ("ne bis in idem")» i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1, 2003, s. 1.
 • 2003 «Konkurskarantene, EMK og Høyesterett» i Lov og rett, nr. 8, 2003, s. 449.
 • 2003 «Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis – replikk til Per Danielsen» i Lov og rett, nr. 3, 2003, s. 174.
 • 2002 «Norske domstolers lovkontroll i forhold til inkorporerte menneskerettskonvensjoner» i Lov og rett, nr. 6, 2002, s. 337.
 • 2002 «Passiv søksmålskompetanse i saker om andres offentligrettslige rettigheter eller plikter og i saker om rettsgoder som flere konkurrerer om («trepartsforhold»)» i Jussens venner, nr. 6, 2002, s. 345
 • 2002 «Domstolenes kompetanse til å prøve ligningsvedtak som bygger på skjønn» i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1–2, 2002, s. 109
 • 2001 «Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis» i Lov og rett, nr. 10, 2001, s. 577
 • 2001 «Lovreformer og nye avgjørelser innenfor panterett» i Lov og rett, nr. 9, 2001, s. 515
 • 1997 «Kvalitetskrav til doktoravhandlinger» i Fra institutt til fakultet, 1997, s. 9
 • 1990 «Relativ inhabilitet for dommere» i ...den urett som ikke rammer deg selv : Festskrift til Anders Bratholm, s. 163 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1987 «Om forvaltningspraksis i omdisponerings- og delingssaker etter jordlovens §§ 54 og 55» i Lov og rett, 1987, s. 538 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1981 «Arealreguleringers betydning for ekspropriasjonserstatning» i Lov og rett, 1981, s. 515 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1979 «Om boplikten etter odelslovens § 27 og konsesjonslovens § 6 nr. 1» i Lov og rett, 1979, s. 470 (som Jens Edvin Andreassen)
 • 1978 «Bo- og driveplikt som betingelse for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom» i Lov og rett, 1978, s. 355 (som Jens Edvin Andreassen)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Strandmo, John (29. august 2016). «Dommer Jens Edvin A. Skoghøy forlater Høyesterett». itromso.no. Besøkt 17. januar 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]