Isomorfisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Isomorfi (gresk isos, lik, og morf, form) er et begrep innenfor matematikk som betegner likheten av to objekter. Begrepet har forskjellig betydning i forskjellige grener av matematikk.

I lineær algebra er en lineær transformasjon mellom to vektorrom en isomorfi hvis og bare hvis transformasjonen er bijektiv. I abstrakt algebra er en isomorfi en avbildning som er en bijektiv homomorfi slik at den inverse avbildningen også er en homomorfi. I kategoriteori betegner en isomorfi en morfi som har et inverselement.

Relasjonen isomorfi er en ekvivalensrelasjon.