Interaktivitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Interaktivitet er et ord satt sammen av inter (latin; blant, mellom, tverr-) og aktiv (av latin activus; virksom, preget av handling) og betegner et veksel- eller samspill med noe eller noen. Innen informasjonsvitenskap, kommunikasjon og industridesign er det debatt[hvor?] om hva interaktivitet betyr.[trenger referanse]

Innen samfunnsvitenskapene brukes begrepet interaktivitet når to eller flere individer er i kontakt med hverandre og påvirker hverandre i en vekselvirkende handling. Interaktiviteten kan hende umiddelbart eller formidlet via medier som telefon, e-mail eller chat. De vekselvirkende handlingene omtales som interaksjoner.

Innen IKT og media er begrepet interaktivitet særlig brukt om samspillet mellom en bruker og programvare, når et menneske «interagerer» med et datasystem. En interaktiv programvare har egenskaper i henhold til å gi brukeren mulighet til å gripe inn i programmets utførelse og til å styre den.

Det skilles mellom tre nivåer av interaktivitet i en kommunikasjonssituasjon:[1]

  • Ikke-interaktiv, når en melding ikke er relatert til tidligere meldinger
  • Reaktiv, når en melding er relatert til kun den siste meldingen
  • Interaktiv, når en melding er relatert til et antall tidligere meldinger, og til sammenhengen mellom dem.

Interaktivitet tilsvarer graden av respons, og anses som en kommunikasjonsprosess hvor hver melding henger sammen med tidligere utvekslede meldinger, og til sammenhengen mellom de meldingene og meldingene før dem. For at interaktivitet skal kunne sies å ha inntruffet må meldingene føre til en påvirkning av hverandre, som ikke ville ha skjedd uten interaksjonen mellom dem. Et eksempel på ikke interaktiv-, reaktiv- og interaktiv kan være at noen gir en beskjed som passivt kan mottas (ikke interaktiv), og eventuelt svares på (reaktiv) og hvor svaret fører til en endring av opprinnelig beskjed (interaktiv handling). Interaktivitet er en viktig del av oppbygging av videospill, internett og webtjenester, hvor digital samhandling er en vesentlig bestanddel.

Interaktive læringsressurser[rediger | rediger kilde]

Ved utvikling av multimediale læringsressurser som bygger på konstruktivistiske læringsteorier legges det vekt på å designe interaktivitet som stimulerer til aktivitet og konstruktivitet. En skiller her mellom ulike former for interaktivitet.[2] Kontroll- eller styringsaktiviteter er relatert til navigasjon i læringsressursen og gir kontroll over visning av og veien gjennom den. Didaktisk interaksjon tilbyr kontekstrelatert dialog på brukerens initiativ, f.eks. relatert til spørsmål og tilbakemelding, til å kunne foreta innstillinger eller å bli stilt overfor ulike valg som vil influere på presentasjon av innhold, behandling av data, valg av modell m.m..

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Rafaeli, S. "Interactivity: From new media to communication." Advancing communication science: Merging mass and interpersonal processes, 110-134. Eds. R. et al. Hawkins. Newbury Park: Sage, 1988.
  2. ^ Strzebkowski, Robert; Kleeberg, Nicole: "Interaktivität und Präsentation als Komponenten multimedialer Lernanwendungen." I Issing, Ludwig J.; Klimsa, Paul (Utg.): Informationen und Lernen mit Multimedia und Internet. 3. fullstendig reviderte utgave. Psychologie Verlags Union, Weinheim 2002. s. 229-246.