Injunksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Injunksjon er en grunnleggende sannhetsfunksjon i setningslogikken (latin in- = «ikke-, u-», junctio = «forbindelse»). Injunksjonen av to utsagn er sann hvis og bare hvis begge disse utsagnene er falske. Det fins ikke noe allment akseptert symbol for injunksjonen av to utsagn A og B, men ofte skriver man

A NOR B

og uttaler dette som «verken A eller B» (NOR etter engelsk neither–nor = «verken–eller»).

Injunksjon er negasjonen av den inklusive disjunksjonen («ikke eller»):

NOR .

Setningslogikk

Sannhetstabell (0 = usant, 1 = sant):

A B
usant A og B A, men
ikke
B
A ikke A,
men B
B enten A
eller B
A eller B verken A
eller B
hviss A,
B
ikke B A hvis B ikke A hvis A,
B
A NAND B sant
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Sannhetsfunksjoner: abjunksjon | inklusiv disjunksjon (adjunksjon) | bisubjunksjon (ekvijunksjon,ekvivalens) | eksklusjon | subjunksjon (implikasjon) | injunksjon | konjunksjon | eksklusiv disjunksjon (alternativ, antivalens, kontrajunksjon, kontravalens) | negasjon