Infiks

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et infiks er i lingvistikken et affiks som settes inn mellom fonemer i et morfem. Infikser er vanlige i semittiske språk, der ordstammer består av tre til fire konsonanter. Disse ordstammene bøyes så ved at vokalene endres, og av og til settes det inn ytterligere konsonanter mellom fonemene.

Urindoeuropeisk hadde en nasal infiks som ble brukt til å danne presens av noen verb. Et eksempel fra latin er presens vin «jeg vinner» – perfektum vici «jeg vant».