Affiks

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Affiks (fra latin affixus, feste til) er et morfem som er bundet til en ordstamme for å forme et ord. Affikser kan være avledninger, som norske -het og -pre, eller bøyelige, som engelske flertallsendelsen -s og fortidsendelsen -ed. De er bundne morfemer ved definisjon; prefikser og suffikser kan være atskillelige affikser.

Affikser kan bestemme ordklassen og/eller kjønn.

  • Prefikser står foran rot/stamme (misforstå)
  • Suffikser står etter rot/stamme (hunder)
  • Infikser står inne i roten
  • Interfikser står mellom to røtter (hønsegård)

Kan også deles i bøyningsaffikser (hunden, hunder, hundene), og avledningsaffikser.