Idébanken – Inkluderende arbeidsliv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Idébanken – inkluderende arbeidsliv er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempler, forskning og annen kunnskap.

IA-avtalen utpeker den enkelte virksomhet som hovedarenaen for IA-arbeidet, og Idébanken skal derfor primært være virksomhetenes inspirasjonskilde og verktøykasse. Samtidig kan Idébanken være relevant for aktører som samhandler med virksomhetene, som for eksempel bedriftshelsetjenesten, leger, Arbeids- og velferdsforvaltningen og andre offentlige instanser.

Historikk og organisasjon[rediger | rediger kilde]

Idébanken for sykefraværsarbeidet ble initiert av Sosial- og helsedepartementet (SHD) i 1999. Idébanken var da organisert som et prosjekt over 4 år og var et samarbeid mellom SHD, Rikstrygdeverket, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og partene i arbeidslivet (LO, NHO, HSH, YS, KS, AF og Akademikerne). Da prosjektperioden var over i 2003 ble Idébanken organisatorisk overført til Rikstrygdeverket (senere NAV), og samtidig innlemmet som virkemiddel i den nye IA-avtalen. Idébanken fikk dermed et nytt ”etternavn” og et nytt virkefelt – inkluderende arbeidsliv.

I dag er Idébanken organisatorisk underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, men finansieres med øremerkede midler fra Arbeidsdepartementet. En referansegruppe bestående av representanter fra myndighetene og partene definerer retningslinjene for Idébankens aktiviteter.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]