Iatrogen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Iatrogen (fra gresk: iatros, lege/behandler + gennan; forårsaket av behandler eller av behandlers tiltak) er et begrep som betyr respons på medisinsk behandling. Begrepet brukes i hovedsak når medisinsk behandling har forårsaket skader på helsen og er vanligvis oppfattet som negativt. Iatrogen sykdom er betegnelser for sykdomsbilder og -tilstander som skyldes medisinsk behandling. Det kan dreie seg om bivirkninger, reaksjoner, komplikasjoner, sykdom eller død som er forårsaket eller et resultat av medisinsk behandling eller rådgivning. Begrepet brukes ikke bare i forbindelse med legeyrket, men også andre kategorier helsepersonell. Dessuten brukes det i forbindelse med tilsvarende, uønskede hendelser innen komplementær og alternativ behandling.

Noen iatrogene fenomener er klart definerte og lett gjenkjennelige, slik som for eksempel komplikasjoner etter kirurgiske prosedyrer. Andre er mindre synlige og det kan være nødvendig med omfattende undersøkelser for å identifisere dem, f.eks komplekse interaksjoner. Enkelte tilstander som kalles iatrogene kan være ukjente, ikke-beviste eller omstridte, dette gjelder spesielt forskjellige psykiske tilstander og sykdommer med kroniske smerter.

Årsakene til iatrogenese inkluderer tilfeldigheter, medisinske feil, uaktsomhet, sosial kontroll og bivirkninger eller interaksjoner mellom reseptpliktige legemidler. I USA fører forskjellige former for iatrogenese til et sted mellom 120 000 til 225 000 dødsfall i året.[1] For Norge vil tilsvarende tall være 1850–3200 dødsfall i året. P.F. Hjort anslo i en kronikk i 2000, «Uheldige hendelser i helsetjenesten – forebygging og håndtering»,[2] at det norske helsevesenet forårsaket at ca. 2000 dør hvert år, og ca. 15 000 får varige skader. Iatrogen død er den tredje eller fjerde viktigste dødsårsaken i den vestlige verden.

Kilder til iatrogenese[rediger | rediger kilde]

 • Medisinske feil
 • Feil i resepter, uleselig håndskrift
 • Uaktsomhet
 • Feilaktige prosedyrer, teknikker, mangelfull informasjon eller metoder
 • Feil på livsviktig utstyr
 • Interaktsjon mellom legemidler
 • Bivirkninger av legemidler
 • Overforbruk av legemidler som fører til bakterieresistens
 • Sykehusinfeksjoner
 • Blodoverføring

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ JAMA. 2000;284:483-485 besøkt 18. desember 2009
 2. ^ Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: besøkt 18. desember 2009