Hypoksi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Hypoksi er i medisin et begrep som beskriver en mangel på oksygen i vevet. Surstoffmangel kan ofte betegnes som ischemi når det forårsakes av for tette blodårer, som ved angina pectoris eller hjerteinfarkt. Cyanose er surstoffmangel der det finnes mye oksygenfattig hemoglobin, som ser blåere ut igjennom huden. Ved episoder med fullstendig bortfall av oksygentilførsel, bruker man gjerne betegnelsen anoksi. Hypoksemi er mangel på oksygen i blodet.

Hypoksi kan forårsakes av lavt lufttrykk, lite oksygen i lufta, trange luftveier, svak lungefunksjon, eksempelvis hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), spesielt emfysem. Det kan også oppstå som følge av sirkulasjonsforstyrrelser, for eksempel av ulike hjertefeil.

Ved flyging uten trykkabin eller tilførsel av oksygen over ca. 10 000 fot, kan surstoffmangelen bli et problem. I vanlig luft er kun ca 20% oksygen. Over 20 000 fot kan bevisstløshet inntre hurtig. Derfor er det viktig å få på seg surstoffmaske hurtig dersom trykket faller i en flykabin. Dette er bakgrunnen for at man ifølge sikkerhetsinformasjonen i rutefly skal ta på egen maske før man hjelper andre dersom masken faller ned.

Symptomene på hypoksi er redusert konsentrasjonsevne. Man blir mer likeglad og ser ikke behovet for å ta tak i alvorlige problemer. Helt enkle regnestykker blir umulig å løse. Synsfeltet blir innsnevret. Fargesynet blir dårligere. Etterhvert kan man besvime. Dersom man får 100% surstoff reverseres symptomene hurtig.

Det er mulig å oppleve hypoksi i trykkammer.

Fallskjermhoppere blir vanligvis fløyet opp til 12 000 fot der de hopper ut og starter fallet, siden de da er så kort tid over 10 000 fot at det ikke blir nevneverdig hypoksi av det.

Oksygeninnholdet i blodet kan måles på mange forskjellige måter, blant annet ved pulsoksymetri, hvor en får et mål på hvor stor andel av hemoglobinet i de røde blodlegmene som inneholder oksygen (hos friske ca. 98%). Det er verdt å merke seg at dette egentlig ikke sier så veldig mye om total mengde oksygen i blodet.

Et mer nøyaktig mål kan finnes ved en såkalt blodgassanalyse, hvor man, blant annet, får bestemt partialtrykket av oksygenet i blodet (PaO2).