Hopp til innhold

Hypnotika

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hypnotika er en betegnelse på legemidler som gir en søvninduserende virkning. I Norge brukes flere typer:

Barbiturater
  • Barbital (kun ved sykehus)
Benzodiazepinderivater
  • Flunitrazepam
  • Nitrazepam
  • Midazolam (kun ved sykehus)
Benzodiazepinlingnende preparater (Z-hypnotika)
  • Cyklopyrrolonderivater (Zopiklon)
  • Imidazopyridinderivat (Zolpidem)
  • Pyrazolopyrimidinderivat (Zaleplon) (Kun registreringsfritak)
Melatoninreseptoragonister
Antihistaminer
  • Alimemazin (Vallergan)

Mange av legemidlene som brukes i psykiatrien (antipsykotika, antidepressiva og anxiolytika) brukes mot søvnvansker, og kan være spesielt effektive dersom søvnvanskene er en del av en psykiatrisk/psykososial lidelse. Dersom søvnvanskene er smerterelaterte så vil smertestillende legemidler (analgetika) kunne hjelpe, selv om disse ikke brukes direkte mot søvnvansker.

Bivirkninger[rediger | rediger kilde]

Søvnmedisiner kan ha bivirkninger som depresjon, angst, kvalme, og varig søvnmangel. Ved lengre tids bruk kan en oppleve at effekten avtar.