Hopp til innhold

Hydrogenkarbonat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hydrogenkarbonat har en trigonal geometrisk struktur, og stabiliseres gjennom resonans.

Hydrogenkarbonat, også kjent som bikarbonat, er et ion med den kjemiske formelen HCO3-. Ionet blir dannet ved at karbondioksid løses i vann og står i likevekt med oksoniumionet H3O+, samt kullsyre, H2CO3.

Hydrogenkarbonat inngår i viktige bufferligninger i naturen i form av disse likevektene:

CO2(g) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq)

H2CO3(aq) + H2O(l) ↔ HCO3-(aq) + H3O+(aq)

HCO3-(aq) + H2O(l) ↔ CO32-(aq) + H3O+(aq)

Hydrogenkarbonat er et amfotært stoff. Den har stor betydning for menneskekroppen ettersom det kan benyttes til å frakte karbondioksid, som dannes i cellene ved celleånding, ut av kroppen.

Natriumhydrogenkarbonat (natron), NaHCO3, er den mest kjente og brukte formen for hydrogenkarbonat. Andre stoffer som kan dannes ved hydrogenkarbonat er kaliumhydrogenkarbonat, kalsiumhydrogenkarbonat og ammoniumhydrogenkarbonat (hjortetakksalt). Hydrogenkarbonat er ustabilt, og avgir lett karbondioksid ved oppvarming.