Hopp til innhold

Resonans (kjemi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I. Benzens to resonansformer – begge er likeverdige, II. Acetationets to resonansformer – begge er likeverdige, III. Pyrrol har fem ulike resonansformer med ladningsseparasjon hvorav den første er vikigst se punkt b.]] Resonans i kjemi er et verktøy som brukes til å representere og modellere visse typer av uklassiske molekylstrukturer. Resonans er en hovedkomponent av valensbindingsteorien og oppstår når ingen enkelt konvensjonell modell kan brukes bare med like antall elektroner delt av to atomer for å representere det observerte molekylet.

Det er to relaterte, men nyttig å adskille, betydninger som er gitt til termen resonans. En av disse har å gjøre med diagrammatisk representasjon av molekyler med Lewisstrukturer, mens den andre har å gjøre med matematisk beskrivelse av molekylet med valensbindingsteorien. I begge tilfeller involverer resonans representering eller modellering av strukturen til et molekyl som et mellomstadium, gjennomsnitt (et resonanshybrid) mellom flere enklere strukturer.