Hub

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Se Hub (datanettverk) for nettverksknutepunktet med samme navn.

Hub er det engelske ordet for nav og brukes innen luftfarten om sentrale lufthavner som brukes til å konsentrere og fordele rutetrafikken. Knutepunkt er et dekkende, generelt norsk ord for det samme. For flyselskapene er den grunnleggende tanken bak hub-filosofien, eller knutepunkt-filosofien, om man vil, å bevare mest mulig av trafikken på egne eller samarbeidende selskaps vinger av bedriftsøkonomiske hensyn.

Det ideelle for en passasjer er nonstop forbindelse til bestemmelsesstedet. Dersom dette ikke er mulig, er nest beste alternativ direkte onestop, dvs forbindelse med én kort mellomlanding før samme fly går videre. Dernest følger onestop, dvs forbindelse med flybytte, ofte via en større hub.

Innenriks i Norge er Oslo lufthavn, Gardermoen den viktigste "hubben" eller knutepunktet. Via denne flyplassen får passasjerer nonstop eller onestop forbindelser til de fleste lufthavner i landet samt viktige "hubber" i utlandet.

I Skandinavia og for SAS er København Lufthavn, Kastrup den viktigste "hubben". Konsekvensen er at Kastrup også blir viktig for andre flyselskap for å fange opp trafikk til og fra skandinaviske destinasjoner.

København Lufthavn Kastrup har forbindelser til 119 destinasjoner. 17,7 mill. passasjerer årlig. Forbindelser til 10 innenlandske destinasjoner, 109 utland, hvorav 20 interkontinentale.

Stockholm Arlanda Airport har forbindelser til 154 destinasjoner. 15,1 mill. passasjerer årlig. 118 utenlandske og 36 innenriks. 10 millioner passasjerer reiser til utlandet, 5 millioner innenriks.

Oslo lufthavn, Gardermoen har forbindelser til 84 destinasjoner, 60 utenlandske og 24 innenlands.

Til sammenlikning har verdens travleste internasjonalt lufthavn, London Heathrow, forbindelse til 170 destinasjoner og 63 mill. passasjerer årlig.