Hopp til innhold

Historisk lingvistikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Historisk lingvistikk, også kalt historisk språkvitenskap, språkhistorie, diakronisk språkvitenskap, diakron lingvistikk, sammenlignende lingvistikk og komparativ lingvistikk, er den gren av lingvistikken som studerer hvordan språk forandrer seg over tid. Den skiller seg fra den deskriptive og synkrone lingvistikk som studerer språk ved et gitt, bestemt tidspunkt.

Den historiske lingvistikkens fremste verktøy er analyse av historiske dokumenter og sammenligninger av interne trekk som ordforråd, orddannelser og syntaks av dagens og utdødde språk. Hensikten med denne forskningen er å kartlegge utviklingen og slektskapsforholdene mellom verdens språk og på den måten forså prinsippene bak språkutviklingen. Inndelingen av verdens språk i språkfamilier er både et av den historiske lingvistikkens fremste bidrag og et nødvendig redskap for ytterligere forskning på dette området. Det finnes et stort antall språkfamilier hvor det eksisterer konsensus eller enighet blant språkforskerne, se Liste over språkfamilier. Det finnes også et mangfold av kontroversielle hypoteser om mer fjerne slektskap mellom språkfamilier.

Den moderne historiske lingvistikken har vokst fram fra det eldre akademiske faget filologi, forskningen av eldre tekster og dokument. I løpet av de første årene arbeidet historisk lingvistikk nesten utelukkende med de velkjente indoeuropeiske språkene, men deretter har det skjedd betydelig forskningen innenfor de uralske språk og ulike språkfamilier innenfor blant de opprinnelige indianerspråkene i Amerika. Vesentlig arbeid er også rekonstruksjon av utdøde urspråk som blant annet urindoeuropeiske språk, herunder urgermansk og urkeltisk.

Noen forskere[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Schleicher, August: Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. (Kurzer Abriss der indogermanischen Ursprache, des Altindischen, Altiranischen, Altgriechischen, Altitalischen, Altkeltischen, Altslawischen, Litauischen und Altdeutschen.) (2 bind) Weimar, H. Boehlau (1861/62); opptrykk av Minerva GmbH, Wissenschaftlicher Verlag, ISBN 3-8102-1071-4
  • Brugmann, Karl; Delbrück, Berthold (1886–1916): Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen
  • Wiese, Harald (2007): Eine Zeitreise zu den Ursprüngen unserer Sprache. Wie die Indogermanistik unsere Wörter erklärt, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-1601-7.