Hide (måleenhet)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hide var en angelsaksisk enhet for måling av land som opprinnelig hadde til hensikt å representere den mengde landområde som var nødvendig for å underholde en husholdning (eller familie). Det har tradisjonelt blitt forstått som å utgjøre 120 acre, men var faktisk et mål på verdi og bedømmelse på skatt, inkludert forpliktelser for mat-leie (feorm), vedlikehold og reparasjon av broer og befestninger, folk i hæren (fyrd), og (etter hvert) også geld (skatt på land).

Måten regne ut hide er i dag dunkel og uklar: ulike eiendommer med samme hidage kunne variere stort i utstrekning selv innenfor samme fylke. Som følge av den normanniske erobringen av England ble takseringer av hidage nedtegnet i Domesday Book og det var en tendens for som produserte 1 pund i inntekter per år til bli skjønnsmessig vurdert som 1 hide. De normanniske kongene fortsatte å benytte enheten for deres bedømmelse av skatt fram til slutten av 1100-tallet.

Hide ble inndelt i 4 yardlander eller virgater.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Den angelsaksiske betegnelsen hide som en målenhet kommer ikke fra hide i betydning «hud, skinn av stort dyr»,[1] men fra hid (eller dets synonym hiwisc), tidligere higid. Begge er dog antatt å nedstamme fra en felles indoeuropeisk kilde.[2] Hid kommer fra hiw-, «familie», fra eller beslektet til hiwan, «husholdning», hiwo, «husmann, herre av en husholdning», fra urgermanske *hiwido-, igjen fra urindoeuropeiske *keiwo- (kilde også til latinsk civis, «borger»), fra rotordet *kei-, «å ligge; seng, elsket, kjær».[3] Den semantiske forbindelsen mellom begge hide, både hud og målenheten, er «[det som] dekker».[2] Den latinske oversettelsen av målenheten hide er gjerne familia.[3]

Beda i hans Anglernes kirkes historie (ca. 731) beskrev utstrekningen av et territorium for det antallet familier som det støttet, som (eksempelvis) på latin, terra x familiarum i betydningen «et område med ti familier». I den angelsaksiske versjonen av det samme verket er det hid eller hiwan der hvor det på latin sto terra ... familiarum. Andre dokumenter fra perioden viser samme ekvivalens, og det er klart at ordet hide opprinnelig betegnet den nødvendige del landområde som trengtes for å understøtte en bonde og hans husholdning[4] eller av en familie, hvilket kan ha hatt den utvidede betydningen. Det er usikkert om det mente den umiddelbare familie (mor, far, og barn) eller en mer omfattende gruppe.[5]

Forskeren Thomas Charles-Edwards forslo at i den eldste bruken av hide refererte til landområdet til en familie som ble kultivert med en plog og at eierskapet til en hide bekreftet statusen til en fri mann,[6] noe historikeren Frank Stenton refererte til som «den uavhengige herren av en bondehusholdning».[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «hide (n.1)», Online Etymology Dictionary
 2. ^ a b Ayto, John (1990): Dictionary of Word Origins, Bloomsbury Reference, s. 281
 3. ^ a b «hide (n.2)», Online Etymology Dictionary
 4. ^ Lennard (1944), s. 58-60
 5. ^ Faith (1997), s. 132-137
 6. ^ Charles-Edwards (1972), s. 5
 7. ^ Stenton (1971), s. 278

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Ayto, John (1990): Dictionary of Word Origins, Bloomsbury Reference, ISBN 0-7475-4570-7
 • Charles-Edwards, T.M. (1972): «Kinship, Status and the Origins of the Hide» i: Past & Present 36, s. 3–33
 • Faith, Rosamund J. (1997): The English Peasantry and the Growth of Lordship, London.
 • Lennard, Reginald (1944): «The origin of the Fiscal Carucate» i The Economic History Review 14 (1), s. 51–63
 • Stenton, Frank M. (1971): Anglo-Saxon England, 3. utg., Oxford University Press.