Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn er et dansk militærembede som inngår i Dronningens hoff.

Jagtkaptajnen (avledet fra yacht) er kaptein på kongeskipet «Dannebrog» og har kommandørs grad i Marinen. Jagtkaptajnen utgjør således et forbindelsesledd mellom monarken og Marinen, og fungerer som Kongehusets rådgiver i maritime spørsmål. Jagtkaptajnen arbeider både for Kongehuset og som selvstendig institusjon under Forsvarsministeriet. I forbindelse med det sistnevnte løser Jagtkaptajnen en rekke oppgaver for Forsvaret generelt.

Historisk har Jagtkaptajnen også hatt andre og mere formelle oppgaver. Fra 1749 til 1868 var Jagtkaptjanen også generaladjutant, og fra 1923 til 1951 var han også leder av monarkens adjutantstab.

Jagtkaptajnen har siden oktober 2008 vært kommandør Lars Rosendahl Christophersen.