Hellweg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hellweg er betegnelsen på en gammel øst-vest ferdselsåre gjennom Tyskland, som var hovedkorridoren fra Rhinen øst for fjellene i Teutoburger Wald, fra Duisburg over elvene Rhinen og Ruhr, til Paderborn, med skråningene til Sauerland i sør.

I 900- og 1000-årene var Hellweg den foretrukne rute for kongene og keiserne av Ottonianer-dynastiet og Salier-dynastiet under deres årlige reiser gjennom Sachsen og Aachen, når de ikke var i Italia eller deltok i krigshandlinger. I middelalderen ble Hellweg utpekt som en viktig gjennomfartsåre for handel, som på begge sider måtte holdes fri for vegetasjon i en lanselengdes avstand på rundt 3 meter.

I tidlig moderne tid fikk Hellweg betydning gjennom fremveksten av kull- og stålindustrien, hvor de middelalderske byene som var grunnlagt langs handelsruten utviklet seg til industribyer som absorberte det meste av befolkningsveksten i regionen.

I litteraturen brukes benevnelsen Hellweg vanligvis synonymt med den westfaliske Hellweg.