Havoverflatetemperatur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Årlig gjennomsnittlig havoverflatetemperatur for verdenshavene. Data hentet fra Verdenshavsatlaset 2001 [1].

Havoverflatetemperatur (også kalt SST etter «Sea surface temperature» på engelsk) er temperaturen i vannoverflaten. I praksis vil betydingen av overflaten variere litt etter hvilken målemetode som er brukt.

Måle SST[rediger | rediger kilde]

Forskjellige måleteknikker av SST kan av og til gi forskjellige resultater. De tidligste teknikkene gikk ut på å sette et termometer i en bøtte med vann man hadde tatt opp fra sjøen. De første automatiske teknikkene gikk ut på å måle temperaturen i vannet som ble tatt ombord på store skip.[trenger referanse] Disse målingene var inkonsistente, siden vannet som blir pumpet inn blir tatt fra forskjellige dyp fra båt til båt og kunne også variere etter hvor tungt et skip var lastet.

De mest eksakte målemetodene er nok målinger fra stasjonære bøyer der målingene tas omtrent 1 m under havoverflaten.[trenger referanse] Det finnes også mange bøyer som driver rundt med havstrømmene, og disse målingene blir sendt opp til satellitter for videre distribusjon. Data fra disse drivende bøyene kan riktignok være noe uåplitelige. Særlig i Stillehavet er det plassert ut mange bøyer for å studere og varsle El Niño-fenomenet.[trenger referanse]

Satellitter blir mer og mer brukt til å måle havoverflatetemperaturen, siden de kan måle temperaturen over store områder. Satellittene måler varmestrålingen, som er den infrarøde delen av det elektromagnetiske spekteret, fra overflaten.[trenger referanse] Bølgelengdene de måler er valgt empirisk, og er bølgelengder som kan gå gjennom atmosfæren uten å bli absorbert (med mindre det er skyer), og som har maksimal svart legemsstråling. Problemet med satellittmålinger er at de bare måler det øverste 10 mikrometer tykke laget av overflaten, og vil kanskje ikke representere den «virkelege» havoverflatetemperaturen i det øverste metertykke laget.[trenger referanse] Siden satellittene ikke kan måle gjennom skyer, vil temperaturen som måles alltid være i fint vær. Fordelene med å kunne måle temperaturen over så store områder som satellittar kan, er likevel mye større enn ulempene.

SST og tropiske sykloner[rediger | rediger kilde]

SST over 26,5ºC er regnet for å være ideelle temperaturer for å danne tropiske sykloner, og som regel får man kraftigere sykloner jo høyere havoverflatetemperaturen er.[trenger referanse] Det er riktignok flere faktorer som skal til for å danne tropiske sykloner.

En tropisk syklon tar til seg såpass mye varme og rører om overflatelaget i havet så pass mye at havoverflatetemperaturen ofte er lavere enn i omgivelsene etter at en tropisk syklon har passert. Dette kan av og til hindre at nye tropiske sykloner oppstår.[trenger referanse]

Endringer i SST kan være viktig for livet i havet. Organismer som plankton, sjøgress, skalldyr, fisk og pattedyr kan alle bli påvirket av slike endringer,[trenger referanse] men man har ennå ikke full oversikt over hvor stor rolle slike endringer spiller.

Eksempler på overflatetemperaturer i Norge[rediger | rediger kilde]

Temperaturene under er basert på satellittmålinger, og viser gjennomsnitt siden 1984.

Utvalg av gjennomsnittlige vanntemperaturer (°C)
Sted Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Unstad, Lofoten[2] 6 5 5 5 6 9 12 12 11 9 7 6
Hoddevik, Stad[3] 7 6 6 6 8 11 13 14 12 10 9 8
Borestranda, Jæren[4] 7 6 6 6 9 12 14 16 14 11 9 8
Lista, Vest-Agder[5] 6 6 5 6 9 12 15 16 14 12 9 8
Saltstein, Vestfold[6] 5 4 4 6 10 14 16 17 14 12 9 6

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «World Ocean Atlas 2001». Besøkt 5. april 2019. 
  2. ^ Unstad (Lofoten) Water Temperature (Sea) and Wetsuit Guide (Lofoten and Arctic, Norway) Basert på satellittmålinger, gjennomsnitt siden 1984
  3. ^ Hoddevik Water Temperature (Sea) and Wetsuit Guide (South and West, Norway) Basert på satellittmålinger, gjennomsnitt siden 1984
  4. ^ Bore Water Temperature (Sea) and Wetsuit Guide (South and West, Norway) Basert på satellittmålinger, gjennomsnitt siden 1984
  5. ^ Lista (Bausje) Water Temperature (Sea) and Wetsuit Guide (South and West, Norway) Basert på satellittmålinger, gjennomsnitt siden 1984
  6. ^ Saltstein or Saltstone Water Temperature (Sea) and Wetsuit Guide (South and West, Norway) Basert på satellittmålinger, gjennomsnitt siden 1984