Hærens Parkområde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hærens Parkområde
Basisdata
LandDanmark
HovedkvarterHjørring
Operativt oppdrag

Hærens Parkområde var en regimentlignende myndighet under Hærens Materielkommando, hvis hovedoppgave var å drive Hærens del av Forsvarets sentrale lager med lagringen av alt fra knappenåler til stridsvogner. Hovedoppgavene bestod i utlevering av utstyr til personell i Hæren samt transport av eksempelvis ammunisjon, våpen og medisin til militære avdelinger. Til oppbevaring av materiellet fantes syv depoter forskjellige steder i Danmark med hovedsete i Hjørring.

Øvrige oppgaver omfattet drift av Hærens Materielkommandos kaserner og bygninger samt avholdelse av auksjon over unødvendig materiell.

I betegnelsen parkområde skal park forstås på samme måte som i vognpark.

Siden 1995 ble det i samarbeide med Skov- og Naturstyrelsen lavet drift- og pleieplaner for løpende gjenopprettelse av mange naturområder hvor det var eller hadde vært depoter.

Hærens Parkområde ble nedlagt med utgangen av 2006, idet depotoppgaven overgikk til Forsvarets Depot og Distribution under Forsvarets Materieltjeneste mens driften av kaserner og arealer overgikk til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.