Hopp til innhold

Grammatisk kategori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En grammatisk kategori er ei mengde (et sett) med grammatiske trekk som gjensidig utelukker (står i komplementær distribusjon til) hverandre.

Norske substantiv bøyes for eksempel i den grammatiske kategorien bestemthet, der et substantiv enten kan være i bestemt eller ubestemt form, men ikke begge deler (altså gjensidig utestenging). De grammatiske trekka tilfører ord en betydning (f.eks. vil trekket entall si at referenten er ett enkelt individ).

Grammatiske kategorier kan deles inn i to grupper. Inherente grammatiske kategorier uttrykker egenskaper ved ordet sjøl, mens relasjonelle grammatiske kategorier uttrykker egenskaper ved andre ord. Et eksempel på en inherent grammatisk kategori er tempus ved verb (det er verbet sjøl som er presens eller preteritum), mens genus ved adjektiv er en relasjonell grammatisk kategori (det er ikke adjektivet sjøl som er hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn, men substantivet det står til).