Hopp til innhold

Grain

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Grain (symbol: gr) er en gammel engelsk måleenhet som er definert som 1/7000 av et skålpund (453,59237 gram/7000 = 0,06479891 gram, dvs. ørlite mer enn et Nürenberggran). Enheten var fra gammelt regnet for vekten av ett byggkorn (engelsk barley-grain). Tre grain ble dessuten til en karat vekt (= ett frø fra johannesbrødfrukten).

Vekten på prosjektiler til skytevåpen oppgis ofte i grain av amerikanske produsenter, mens europeiske produsenter vanligvis oppgir i gram.

Omregningsfaktor:

  • Grains x 0,0648 = gram (avrundet, omtrenglig omregning)
  • Gram x 15,43 = grains (avrundet, omtrenglig omregning)

Enheten brukes idag hovedsakelig i Norge som måleenhet for skyttere som lader sine egne patroner ettersom enheten brukes i amerikansk ladedata og våpenlitteratur. Europeisk ladedata og våpenlitteratur oppgir istedet ofte mål i SI-enheten i gram, og gram og grain brukes derfor til en viss grad om hverandre. Den vanlige forkortelsen for grain er gr, og må ikke forveksles med den vanlige forkortelsen for gram g (gram forkortes også av og til gr, men dette er mindre vanlig). Da bruken av grain er godt innarbeidet til lading (særlig til pistolammunisjon) medfører dette i praksis ikke så mange misforståelser fordi man som regel kan forstå hva som menes ut ifra kontekst. Måleenhetsnavnet brukes dog i andre sammenhenger i Nord-Amerika.

Moderne digitale kruttvekter kan ofte veksle mellom gram og grain.

Se også[rediger | rediger kilde]