Grad fahrenheit

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Temperaturomregningsformler
Omregning fra til Formel
celsius fahrenheit °F = (℃ × 9/5) + 32
fahrenheit celsius ℃ = (°F − 32) × 5/9
celsius kelvin K = ℃ + 273,15
kelvin celsius ℃ = K − 273,15
fahrenheit kelvin K = (°F + 460) × 5/9
kelvin fahrenheit °F = (K × 9/5) − 460

██ Land som bruker Fahrenheit.

██ Land som bruker både Fahrenheit og Celsius.

██ Land som bruker Celsius.

Grad fahrenheit (symbol: ) er en måleenhet for temperatur. Enheten brukes for å uttrykke temperatur på fahrenheitskalaen, og er oppkalt etter den nederlandsk-tysk-polske fysikeren Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736). Skalaen var i vanlig bruk i engelsktalende land frem til 1960-årene, da de fleste gikk over til celsiusskalaen som del av en omfattende standardisering. Fahrenheit brukes fremdeles i enkelte land som USA og Bahamas.

På fahrenheitskalaen er frysepunktet for vann 32 ℉ (grader fahrenheit), og kokepunktet for vann er 212 ℉. Dermed er det akkurat 180 grader mellom de to punktene. Det verserer ulike teorier om hvordan Fahrenheit valgte skalaens fikspunkter, og en av dem er at nullpunktet 0 ℉ (−17,8 ℃) er det kaldeste man kan få ved å blande riktige mengder koksalt og knust is, mens 100 °F (37,8 ℃) er like over gjennomsnittlig kroppstemperatur hos mennesker (37 ℃) og kan ha vært Fahrenheits egen kroppstemperatur under intense arbeidsdager.

Minus 40 ℉ tilsvarer −40 ℃, og er det eneste punktet på temperaturskalaen som er lik hos begge.

Antenningspunktet til papir er 451 ℉ (233 ℃). Dette er bakgrunnen for at den amerikanske forfatteren Ray Bradbury kalte en av sine romaner Fahrenheit 451.

Omregningstabell mellom de forskjellige enhetene[rediger | rediger kilde]

Termometer med både fahrenheit- og celsiusskala