Getting Things Done

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Getting Things Done (GTD) er en metodikk for personlig produktivitet som er utviklet av David Allen. Han har også forfattet boken med samme tittel utgitt i 2001. Boken ble første gang oversatt og utgitt på norsk i 2006 under tittelen Få ting gjort.

Beskrivelse av metodikk[rediger | rediger kilde]

Flytdiagram for det andre og tredje av fe stege i GTD-metoden.

Getting Things Done (GTD) beskriver et sett vaner som ifølge forfatteren kan læres. Disse vanene henger sammen, og utgjør en tilnærming til oppgavehåndtering som ifølge forfatteren og bokens undertittel, skal lede til en mer stressfri produktivitet.

Forutsetninger for metodikken[rediger | rediger kilde]

Ved å plassere ideer og forpliktelser utenfor hodet frigjøres noe David Allen kaller psykisk RAM som man kan bruke til i praktisk og kreativ virksomhet.

Allen baserer denne tenkningen på blant annet på George A. Miller sin studie The Magical Number Seven, Plus or Minus Two fra 1956. Den hevder at hjernens «arbeidsminne» kan inneholde syv ting samtidig, pluss/minus to. Kommer det til flere, faller noe annet ut av arbeidsminnet.

Terminologi[rediger | rediger kilde]

David Allen opererer med et sett begreper. Noen sentrale er:

  • Prosjekt: ethvert ønsket resultat som består av mer enn en handling.
  • Neste handling: den neste praktiske handlingen som må til for å bringe prosjektet videre. For å oppfylle metodikkens standard skal en neste handling eller oppgave ha et beskrivende navn med et verb, prosjektnavn og kontekst.
  • Kontekst: hva er utgangspunktet, og hva trengs for å utføre den neste handlingen.
  • Tom innboks: Alle innbokser skal være tomme etter prosessering.
  • Oppgavelister/GTD-system. Brukes til å holde orden på prosjekter og de neste handlingene som skal utføres for å bringe dem videre. Systemet kan være papirbasert eller digitalt.
  • Forpliktelse: «Løfter» man gir eller ansvar man pålegger seg selv eller for å forandre, avslutte, håndtere eller gjøre noe med en situasjon.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]