Gasskraftsaken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gasskraftsaken er en politisk strid i Norge for eller imot utbygging av gasskraft.

Ilandføring av gass via Norges første rørledning Statpipe til Kårstø tente de første ideer om gasskraftverk.

Ilandføring av gass fra Heidrun-feltet til Tjeldbergodden omfattet planer om utnyttelse av gassen i en metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk.

Bondevik I-regjeringen (partiene Venstre, Senterpartiet og KrF) stilte kabinettsspørsmål på betingelse om CO2-rensing og måtte gå på det i mars 2000.

Kyoto-avtalen setter grenser for mengden med utslipp av klimagasser i et land, noe som er brukt som argument mot utbygging. Derimot er gasskraft renere enn andre kraftverk som fyres på fossilt brensel, noe som er brukt som argument for utbygging.

Litteratur[rediger | rediger kilde]