Fylkesskolekasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fylkesskolekasse
Tidligere navnAmtsskolekasse (fram til 1919)
FormålFinansiere tiltak innen allmueskoler, høyere allmueskoler og arbeidsskoler
Opprettet1860
LovhjemmelLov om Almueskolevæsenet paa Landet, 16. mai 1860
Nedlagt1936 (Lov om folkeskulen på landet av 16. juli 1936)
ForvaltningsområdeSkole, opplæring
ForvaltningsnivåFylkeskommune

Fylkesskolekasser ble opprettet i hvert fylke i Norge fra og med 1860 (amtsskolekasser fram til 1919). Fylkesskolekassen bestod av tilskudd fra både stat og fylkeskommune. Midlene ble brukt til ulike tiltak overfor allmueskolen, men også til støtte for høyere allmueskoler og arbeidsskoler. Fylkesskolekassen falt bort med skoleloven av 1936. Folkeskolen fikk deretter tilskudd fra staten.

Historie[rediger | rediger kilde]

Ved Lov om Almueskolevæsenet paa Landet av 1860 ble det opprettet amtsskolekasser i hvert amt (fylke fra 1919): «Ethvert Amt, eller hvor et Amt er deelt i flere Amtsformandskabsdistricter, ethvert saadant District, danner en større Skolekommune med en særskilt Skolekasse» (§ 39).

Amtsskolekassen bestod av tilskudd fra både amtskommunen og staten, etter en fordelingsnøkkel. Dersom amtsformannskapet bevilget et visst minimum, forpliktet staten seg til å bevilge det dobbelte (§ 40). Bevilget amtet mere, hadde man likevel krav på samme beløp fra staten. Det var amtsformannskapet som bevilget beløpet, etter budsjettforslag fra stiftsdireksjonen. Stiftsdireksjonen dannet etter loven amtkommunens ”Skolebestyrelse” (§ 79). Budsjettforslaget ble satt opp på grunnlag av forslag fra prostene, som igjen hadde innhentet uttalelser fra de kommunale skolekommisjonene (§ 79).

Loven hadde detaljerte bestemmelser om hva amtsskolekassens midler kunne brukes til (§ 41). Det var alderstillegg til lærernes lønn, bidrag til høgre allmueskoler og arbeidsskoler, bidrag til oppføring av skolebygg med eller uten lærerbolig, anskaffelse av jordveg til lærerne, bidrag til skolevesenet i «uformuende» prestegjeld og godtgjørelse til lærerne for utdanning av lærerlærlinger. Dersom det var tale om bevilgning til noe annet formål innen skolevesenet enn det som var nevnt i loven, måtte det godkjennes av stiftsdireksjonen (§ 41).

Amtsskolekassen skiftet navn til fylkesskolekassen i 1919. Med av Lov om folkeskulen på landet av 16. juli 1936 falt fylkesskolekassen bort.

Arkiv[rediger | rediger kilde]

Arkivmateriale etter amtsskolekassen/fylkesskolekassen vil i hovedsak være regnskap, fram til 1936. Regnskapet ble først ført av fogden, senere av fylkeskasserer (opprettet på ulikt tidspunkt i fylkene). Regnskapsmaterialet vil derfor befinne seg i forskjellige arkiver ettersom hvem som var regnskapsfører. Det vil også finnes dokumentasjon om fylkesskolekassene i arkivene til fylkesskolestyret, skoledirektøren, fylkesmannen og i fylkestingsforhandlingene. Arkivmaterialet vil i hovedsak være avlevert et statsarkiv. Det kan også være dokumentasjon i et fylkesarkiv.

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Lov om Almueskolevæsenet paa Landet, 16. mai 1860
  • Lov um folkeskulen på landet, 16. juli 1936

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivarens skriftserie 19. Universitetsforlaget 2005.
  • Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – kommunene. Universitetsforlaget 1987