Fristat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fristat (tysk: Freistaat, engelsk: Free State) er en benevnelse som gjennom tidene er blitt benyttet om en rekke land og provinser, men med ulike meninger.

Benevnelsen kan vise til en suverenitet eller uavhengighet fra utenlandske makter. Den kan også referere til en viss grad av autonomitet innenfor en større nasjonalstat. I Tyskland er begrepet blitt brukt som synonym for republikk.

Det engelske samveldet[rediger | rediger kilde]

Det engelske parlamentet som eksisterte innenfor det engelske samveldet fra 1649 til 1660, erklærte at «England er bekreftet å være et samvelde og en fristat, og skal heretter bli regjert som et samvelde og en fristat». Samveldet hadde en republikansk konstitusjon.

Tyskland[rediger | rediger kilde]

I Tyskland er begrepet Fristat (Freistaat) blitt brukt synonymt med republikk. Helt siden middelalderen har benevnelsen fri i Tyskland vært ensbetydende med standsamfunn, frie rikssteder og Hansabyer. Dette innebar bestemte rettigheter, skattefritak eller en selvstendig jurisdiksjon (Gerichtshoheit).

Benevnelsen Freistaat er første gang attestert i 1731, da Det sveitsiske edsforbund brukte dette navnet om sin uavhengig fra det tysk-romerske rike som hadde eksistert siden 1648. I sammenheng med opplysningstiden og fremveksten av republikkene i Nord-Amerika og Frankrike, valgte tyske språkpuritanere på 1700-tallet benevnelsen Freistaat i stedet for republikk. Den sistnevnte betegnelsen var nemlig avledet av det latinske ordet res publica og ble av mange tyskere assosiert med fienden Frankrike, som brukte benevnelsen république. Benevnelsen Freistaat betegnet en stat som var regjert av folkevalgte personer, «frie personer» i motsetning til et monarki. Etter novemberrevolusjonen i 1918 benyttet flere tyske stater benevnelsene Freistaat og Volkstaat om den nye demokratiske styreformen.

Etter nasjonalsosialismens maktovertagelse, ble fristatene oppløst og erstattet av Gau, der lederne ikke lenger var folkevalgte. Etter andre verdenskrig ble delstatene gjenopprettet. Fra 1952 kalte Bayern seg bare Freistaat og benevnelsen ble således synonymt med Bayern. I 1990 benyttet det gjenopprettede Sachsen denne benevnelsen, og fra 1993 er den også brukt om Thüringen.