Fortum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Fortum
Fortum logo.svg
Fortum HQ Keilaniemi.jpg
Org.formPublikt aktiebolag
BransjeEnergiforsyning, energiforsyning
Etablert1998
Forgjenger(e)Imatran Voima
Hovedkontor Accountor towerRediger på Wikidata
LandFinland
Antall ansatte8 108 (2016)
Nettsted Offisielt nettsted (en) · Offisielt nettsted (fi)

Fortum Oyj er et finsk energiselskap med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Russland og India. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk. Hovedproduktene er strøm, varme og damp. I tillegg omfatter virksomheten tjenester innen gjenvinning, avfallshåndtering samt løsninger for elbiler.

Den finske stat er majoritetseier i Fortum Oyj med en aksjepost på vel 50 prosent. Selskapet er ett av de 25 som inngår i Helsingforsbørsens OMX-indeks.

Fortum ble dannet i 1998 ved fusjon mellom elektrisitetsselskapet Imatran Voima Oy og det finske statsoljeselskapet Neste Oy. I 2005 ble oljevirksomheten igjen tatt ut av Fortum, og Neste Oil Oy ble (re)etablert. I tråd med EUs ambisjon og målene i Parisavtalen har Fortum som mål å være karbonnøytrale senest i 2050, og allerede i 2035 i deres europeiske virksomheter.

Energiproduksjon[rediger | rediger kilde]

Fortum produserer og selger elektrisitet og varme. Elektrisiteten selges til den nordiske elbørsen Nord Pool og ikke direkte til sluttkunder. Fortums ambisjon er at all strøm skal komme fra fornybare kilder. Per 2021 er Fortums energiproduksjon fordelt på fem energikilder: vannkraft, vindkraft, solkraft, kjernekraft samt kombinert varme- og kraftproduksjon.

Vannkraft[rediger | rediger kilde]

Vannkraft har alltid utgjort en av grunnpilarene i Fortums produksjon, og er den viktigste kilde til selskapets fornybare energiproduksjon. Fortum eier ca. 160 vannkraftverk i Sverige og Finland som til sammen har en produksjonskapasitet på omtrent 4 600 MW. Fortum møter ISO 14001 kravene for bevaring av miljøet, samt OHSAS 18001 kravene for helse og sikkerhet.

Vindkraft[rediger | rediger kilde]

Fortum satser på vind og investerer i vindkraftprosjekter. I Norge eier Fortum tre vindkraftparker, Nygårdsfjellet vindkraftpark i Narvik, Ånstadblådheia vindkraftpark i Sortland og Sørfjord vindpark. Fortum eier også vindkraftverk i Russland og deleide vindkraftverk i Sverige.

Solkraft[rediger | rediger kilde]

I juni 2013 kjøpte Fortum en 5 MW solcellepark i Rajastan i India. I 2015 bygde Fortum ytterligere en solcellepark på 10 MW i Madhya Pradesh. I 2017 ble anlegget på 100 MW i Pavagada solpark koblet til rutenettet. Selskapet har som ambisjon å bygge en portefølje av solkraft for å utvikle sin kompetanse innen ulike solkraftteknikker. Selskapet selger solcellepakker til bedrifter og private kunder på det nordiske markedet.

Kjernekraft[rediger | rediger kilde]

Fortum har produsert elektrisitet fra kjernekraft siden 1977. Selskapet eier kjernekraftverket Loviisa i Finland som dekker omtrent 10 % av landets energiproduksjon. Fortums kjernekraft omfatter også et deleierskap i Oskarhamns kjernekraftverk og Forsmarks kjernekraftverk i Sverige, og har i tillegg en eierandel i Industirns Kraft i Sverige som driver to reaktorer ved Olkiluoto kjernekraftverk. I 2013 inngikk Fortum en avtale med Rosatom og britiske Rolls-Royce om å utvikle kjernekraft. Selskapet tilbyr tjenester innen kjernekraftsikkerhet og avfallshåndtering i tillegg til systemtjenester ofr kjernekraftindustiren. Selskapet driver også forskning innen kjernekraftsikkerhet og som har egne patenter for å minimere kjerneavfall. Fortum deltar også i verdens største dekontamineringsoperasjon av radioaktive væsker ved Fukushima katastrofeopprydding.

Kombinert varme- og kraftproduksjon[rediger | rediger kilde]

Fortum produserer og selger varme i de nordiske og baltiske landene, i Russland og Polen og har 26 anlegg som kombinerer produksjon av varme (fjernvarme) og elektrisitet. I Norge driver Fortum Oslo Varme med utbygging og drift av fjernvarmenettet i Oslo og omegn. Varmen fra forbrenningen gjenvinnes til fjernvarme og kjøling.

Fortum Oslo Varme er i gang med et karbonfangstprosjekt for å fange CO2-en som slippes ut sammen med røyken fra avfallsforbrenningen. Fra februar til juni 2019 ble det gjennomført en test med et pilotanlegg for å undersøke anleggets spesifikke røykgass og for å fange CO2-en som slippes ut sammen med røyken fra avfallsforbrenningen. Testen ved Klemetsrudanlegget har vist at mer enn 90 % av CO2-en i røykgassen kan fanges - ca 400 000 tonn i året.

I september 2020 foreslo den norske regjeringen å realisere sitt fullskala karbonfangstprosjekt (CCS), og kalte det «Langskip» (inspirert av vikingenes karakteristiske skip). Prosjektet består av en fullstendig CCS-verdikjede, fra fangst av karbonet, til transport  og lagring under havbunnen, og inkluderer flere industrielle aktører.

Fortum Oslo Varme mottok et betinget tilbud på 3 milliarder kroner, forutsatt at prosjektet sikrer tilstrekkelig egenfinansiering av de resterende 3,8 milliarder, gjennom EU og/eller andre kilder.

Stortinget vil ta sin investeringsbeslutning høsten 2020, og avhengig av finansieringsgraden, og selskapets suksess med annen finansiering, kan fangstanlegget være klart mellom 2024 og 2027.[1]

Virksomhet i Norge[rediger | rediger kilde]

Fortums virksomhet i Norge er organisert i Fortum Oslo Varme, Fortum Markets AS og Fortum Charge & Drive. Selskapet holder til på Skøyen i Oslo og på Grålum i Sarpsborg.

Hafslund[rediger | rediger kilde]

Fortum eide inntil 2017 34,1 prosent av aksjene i Hafslund ASA og var nest største eier i selskapet etter Oslo kommune. Våren 2017 inngikk de to største aksjonærene – Oslo kommune og Fortum – en avtale om oppkjøp av Hafslund, med en påfølgende restrukturering av konsernet:

  • Oslo kommune eier 100 prosent av det nye selskapet Hafslund AS. 
  • Hafslund Nett er 100 prosent eid av Hafslund AS.
  • Hafslund Marked, herunder Hafslund Strøm, er 100 prosent eid av Fortum.
  • Hafslund Produksjon er eid 90 prosent av Oslo kommunes kraftselskap E-CO Energi og 10 prosent av Fortum.
  • Hafslund Varme og Klemetsrudanlegget er slått sammen til det nye selskapet Fortum Oslo Varme, som eies av Oslo kommune (50 prosent) og Fortum (50 prosent).

Fortum Oslo Varme[rediger | rediger kilde]

Fortum Oslo Varme eies 50 % av Fortum og Oslo kommune, og driver med utbygging og drift av fjernvarme i Oslo og omegn. Selskapet er landets største fjernvarmeaktør og representerer omlag 36 prosent av all produsert fjernvarme i landet.[2] Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud brenner mer enn 400 000 tonn rest- og næringsavfall fra inn- og utland i året. Spillvarmen fra forbrenningen gjenvinnes til elektrisitet, fjernvarme og kjøling til bygninger i Oslo.

Røyken etter forbrenningen inneholder vanndamp og en del CO2. I dag renses røykgassen for dioksiner, tungmetaller, NOx og SoX. Gjennom CO2-fangstprosjektet jobber selskapet med å fange CO2-en som utgjør ca. 400 000 tonn CO2, tilsvarende utslippet fra 200 000 biler.[3]

Fortum Markets AS[rediger | rediger kilde]

Virksomheten til Fortum Markets AS omfatter innkjøp av strøm og salg av strøm til husholdninger, kommuner, offentlige- og private bedrifter. Fortum er Norges 7. største strømselskap, med over 100 000 kunder.

Fortum Charge & Drive[rediger | rediger kilde]

Våren 2020 signerte Fortum en avtale om å selge majoriteten av sitt nettverk av offentlige ladestasjoner for elbiler, Fortum Recharge AS, til Infracapital, en del av M&G Plc. Fortum vil fortsatt ha fullt eierskap til digitaltjenestene for offentlig lading, i tillegg til hjemme- og destinasjonsladingstjenestene under merkevarene Charge & Drive og Plusurfing.[4]

Fortum Recycling and Waste Solutions[rediger | rediger kilde]

Fortum Recycling and Waste Solutions Norway har hovedkontor i Stavanger og jobber daglig med koordinering, håndtering og transport til Fortums sluttbehandlingsanlegg hovedsakelig i Sverige (Kumla) og Danmark (Nyborg). Selskapet jobber med farlig og komplisert avfall, forurenset jord, aske og slagg, og å utvikle nye løsninger for avfallshåndtering.

Salg av nettselskapet Fortum Distribution AS[rediger | rediger kilde]

I 2003 overtok Fortum Distribution AS nettområdet til Østfold Energi, som bestod av omtrent 100 000 kunder i 13 av kommunene i Østfold. I 2014 vedtok Fortum å selge denne virksomheten til Hafslund Nett og avvikle Fortum Distribution AS.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Status | Fortum.no». www.fortum.no. Besøkt 23. juli 2019. 
  2. ^ «Fjernvarmenettet i Oslo | Fortum.no». www.fortum.no. Besøkt 24. juni 2019. 
  3. ^ «Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud | Fortum.no». www.fortum.no. Besøkt 23. juli 2019. 
  4. ^ «Om Fortum Charge & Drive | Fortum.no». www.fortum.no. Besøkt 31. mai 2018. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]